Buscar este blog

martes, 7 de mayo de 2019

OS MUÍÑOS DE VENTO DE RIBADEO.

Para achegarnos a unha visión completa do tema dos muíños (de vento, de auga do río ou da do mar) compre facer unha lectura  do libro “Hórreos, molinos y fuentes de la tierra de Viveiro”, obra de Xosé María Leal Bóveda e na que tamén colabora o alumnado do IES Vilar Ponte de Viveiro (Deputación de Lugo, 1999). A Deputación de Lugo sacaba no ano 2012 o libro “O ciclo do pan e as súas construcións na Mariña de Lugo. Eiras, cabozos, muíños e fornos”, obra de mesmo autor onde se revisa o traballo precedente e se completa con datos novos.

De indispensable lectura é a obra de Begoña Bas López “Muíños de marés e de vento en Galicia” (Fundación Barrié de la Maza, 1991).

Para calquera das obras anteriormente citadas, a orixe dos muíños de vento en Galicia datan do  século XVI e circunscríbense á cidade da Coruña, que no século XVIII xa contaba con sete. A principios do século XIX en Galicia “se documentan 7 nuevos, 2 en la Illa de Arousa y 5 en A Garda. También aparecen 1 en Catoira y 2 en Gramela, Coruña. Pero el mayor auge constructivo se da en la segunda mitad de este siglo así como su final con 23 datados en Catoira, zona de Ortigueira – O Vicedo, Ribadeo, Vigo, Muros y Mañón”(Leal: 1999,169).

Todos os muíños deste tipo situábanse nun lugar elevado onde a forza do vento sexa considerable “a zona desde Ortigueira a Ribadeo, presenta ventos fortes, con refachos, do océano, que son a fonte de enerxía básica para estas máquinas. Tanto é así, que en Estaca de Bares temos a presenza dun campo de muíños eólicos instalados por Endesa, que veñen a substituír, con outros fins, os vellos de Santa María de Bares” (Leal: 2012,249).

Este citado profesor infórmanos da situación dos 4 muíños de vento que había en Maañón: en Labradas (O Barqueiro), datado a finais do XIX; en Santa María de Bares, construído entre 1915 e 1920; outro en Bares, máis próximo ao núcleo urbano e de igual datación; un terceiro en Bares, próximo ao anterior, fabricado aproximadamente “1905 – 1910. José Castaño, carpintero que aprovechó maquinaria de uno de Cariño”. Para o concello de O Vicedo sitúa un en Vilasuso (Xilloy). Mentres que na parroquia de Celeiro ubican dous: un no lugar da Atalaia, do século XIX e outro no lugar da Casanova (Celeiro) pertencente á familia Pereiro e construído a finais do XIX.

Para o  caso concreto de Ribadeo, aparte das referencias puntuais que aparecen nos libros anteriormente citados, contamos co artigo de Xoán Carlos Paraje Manso (recollido no libro que seu fillo (Alberto Paraje) saca á luz no 2017, titulado Ribadensario-Eoario) e co volume número 7 dos Cadernos de Investigación do IES Gamallo Fierros de Ribadeo, dedicado aos muíños de vento de Ribadeo. Obra realizada polos alumnos do citado IES baixo a dirección do profesor Emilio Piñeiroa Lozano.

O muíño de vento de Ove.


Sobre o de Ove (dnomeado como “molino del Treixo” por Paraje, “molín de vento” por Begoña Bas e “muíño de vento de Palmeira” por Piñeiroa) dásenos información nos  libros que tocan este tema. Todos eles apuntan a e que  a persoa que mandou construílo foi Felipe Pulpeiro López, da casa de Treixo, ao volver do servizo militar, en 1888.

Segundo o traballo do Cadernos de Investigación “para erguer o muíño viñeron os canteiros de Ferreira”; mentres que para Juan Carlos Paraje “fue edificado con piedra del Valín por don Balbino Álvarez López … costando la suma de 26.000 reales”.

As dimensións aportadas polos Cadernos son “diámetro interior 5.05m; grosor muros 0.85m; altura aproximada 6.50m; a planta alta estaba situada a 2.50m; a porta ten un ancho considerable de 1.10m. e unha altura de 2.10m.”

Begoña Bas aporta que “tiña catro velas de lona con corda de cáñamo e argolas para as amarras. Era de dúas moas: unha para o trigo, francesa e outra para o millo” (Bas: 1991, 214).

A desaparición deste muíño ten lugar, segundo Paraje, no ano 1929, despois de que un tremendo vendaval rompese o eixe principal e, posteriormente, falecese o seu dono. Conta Paraje, con certa pena, como as pezas do muíño foron vendidas a distintos propietarios quedando, tan só, os muros exteriores do muíño de vento. Begoña Bas afirma que “deixou de traballar algo antes do anos 1920, e cando o desmontaron, aproveitouse a moa francesa para un muíño de preto, en Meredelo”.

O muíño de Vilaselán.

No mesmo artigo de Paraje podemos ler como “a mediados del siglo XIX todavía funcionaba el molino de Puerto Estrecho”. Segundo este autor carece de datos cos que poida afirmar se as aspas eran de madeira ou de  lona.

Para Paraje a desaparición do muíño ten lugar “en el año 1955 fue demolido el ruinoso molino de Puerto Estrecho … después de adquirirlo al pintor don José Cuervo Cortés, don Marcelino Irimia González, empleado municipal, venido en 1927 de Villarpescozo”. Este señor informa a Paraje das dimensións do muíño, seis metros de diámetro por sete de alto.

Di que a pedra e a casa do muiñeiro foron derrubadas e serviron para a construción da nova casa de Marcelino, así como dos muros exteriores da finca.

Paraje opina, tendo en conta a procedencia da pedra do muíño, que “se puede calcular como construído en el siglo XVIII, época en que estuvo en auge el uso de dicha piedra”. Non ía moi desencamiñado.

O arquivo do Reino de Galicia atesoura un interesante documento datado o 4 de xullo de 1810. Resulta ser unha solicitude realizada polo dono do muíño para que o operario que traballaba nel non entrase a servir no exército do Rei, pois era imprescindible para o funcionamento deste artefacto.

Segundo esta documentación, o muíño de Vilaselán pertencía a don Francisco María Amor, veciño e comerciante de Ribadeo, quen llo mandara edificar a Lois López, natural da parroquia de Vilamor (Mondoñedo). Tendo en conta a documentación o muíño comezou a funcionar no ano 1807. A súa función era moer gran para, coa fariña resultante, abastecer tanto á poboación civil  como aos  militares.

En 1809 será asaltado, pero non polas tropas francesas, tal e como cabería esperar, senón polas tropas do Exercito de Asturias.

A pesar das solicitude presentada por Francisco María Amor o seu operario foi incluído en primeira clase, tendo que alistarse e marchar lonxe, e non en cuarta clase, que lle permitiría quedar en Ribadeo, tal e como se solicitaba.

Francisco Amor era un  comerciante do Ribadeo de finais do XVIII, que veremos formando parte da Xunta Local de Goberno do ano 1808. Noutro artigo que temos publicado neste xornal falamos dos barcos existentes en Ribadeo en 1802 e víramos como nese ano o mencionado Francisco Amor era dono dunha fragata (Duque de Hijar) de 600 toneladas de porte, cunha vida media consumida e que fora construída en América. Así mesmo era dono de dous bergantíns (S. Antonio y Ánimas eNuestra Señora de la Begoña), ambos de 110 toneladas de porte e fabricados en Inglaterra. O primeiro deles estaba ancorado en Carril e o segundo en Cádiz.

Da solicitude presentada por Francisco Amor podemos entresacar este paragrafo no que nos explica as razóns que o levaron a construír este muíño e a importancia que nel tiña o seu empregado: “Que experimentandose  en esta villa y todos sus contornos, particularmente en el verano por escased de agua mucha falta de Molinos de arina, de modo que se sufrían repetidas y sensibles escaseces de pan, determine yo el don Francisco construir un Molino de viento con el fin de remediar estos males, y lo consegui a costa de muchos gastos y dificultades que tuve que vencer sirviendo de Director y Maestro el Luis Lopez, como unico facultativo de semejantes obras en este país, por cuia razón y necesidad lo conservè en el mismo artefacto, de que cuida desde ha unos tres años que se puso corriente y fabrica arina para el surtido de los naturales y de la tropa”.

Sirva este artigo para traer un pouco de luz sobre as sombras que poboan a nosa historia.
Solicitude realizada por Francisco María Amor. Arquivo do Reino de Galicia.


PENAS SAGRADAS NA TOPONIMIA DA MARIÑA.
Fotografía de Xosé Paleo, con retoque posterior.

Neste artigo imos falar un pouco sobre cruces, penas sagradas e restos antigos. Digo un pouco porque seguro que hai moito máis, tan só hai que buscalo. Para a realización deste traballo empregamos como fonte documental o catastro do marqués de la Ensenada (realizado a fins do ano 1752) e algún que outro, poucos realmente, apeos de bens do século XVI relativos a parroquias mariñáns.

No libro de Ricardo Pena sobre a historia de Burela dásenos a coñecer unha destas penas sagradas, coñecida como: “ a Pedra do Sol o Pedra Sobreposta respetada con un cierto miramiento mágico a causa de sus incisiones o grabados que semejaban círculos radiados, se destruyó, reducida a gravilla, en los años cincuenta”(Pena, 2004:31).

Menciona don Ricardo que no Catastro do marqués de la Ensenada esta pedra aparecía como un marco divisorio entre as parroquias de Burela e Vilaestrofe: “y Pena Sobreposta hacia el Sur, dividiendo la feligresía de San Roman de Villaestrofe y de alli al sitio de Pena Partida y sigue al sitio de Pena Rama”. Os veciños de Vilaestrofe, no mesmo Catastro, denominaban a esa pedra Sobreposta como: “en la Pena Moura”. Nos lindes da parroquia de Sargadelos vemos que o marco da Pena Parda de Paraño divide a esta parroquia da de San Román de Vilaestrofe “y de alli, dando la buelta acia el Poniente a la Peña da Moura”, que debe ser a mesma que divide Vilaestrofe de Burela.

O termo Pena Moura atopámolo tamén na parroquia de San Xiao de Recaré, no seu linde coa de Santo Tomé de Recaré “prosiguiendo al sitio de Vilasuso, Pena Moura y Carvallos”, segundo Ensenada.

Na parroquia de Vilacampa atopamos o termo Barreira Moura que ben pode facer referencia á antigüidade da barreira ou ben ao color do barro. Nesta parroquia tamén atopamos o termo Fonte da Moura.

Pena Moura aparece na parroquia de Santa María de Cervo, entre outras moitas penas: “linda principiando por el Norte en la pena de Bal Ramos y orilla de la mar, siguiendo por ella en derechura a la Pena da Moura y Cruz do Paraño (...) dando buelta por la Area Marosa, Viso do Cabron, Cruz de Pena Rama, Pena do Porco, Calvarios de Sargadelos y Cruz da Rega (...)siguiendo en derechura al monte da Lagoa y vaxa a la fuente Mourisca”. Esta mesma fonte aparece nos lindes da parroquia de Castelo “rego de Orxaellas y por este arriva a la fuente de Mourisca dividiendo las feligresias de Santa Maria de Cervo y la de Santa Maria de Lieyro”.

Pena Moura tamén está na parroquia de Ribadeo “por el que sigue hasta el Camino Real que de la villa de Ribadeo pasa al lugar de la Puente y atravesando dicho camino prosigue por el citado arroyo arriva hasta la Pena Moura”. Na parroquia de Ove,entre os seus lindes menciónase “va dar al arroyo que llaman Rio de Ramo sen que confina la Pena Moura que sirve de demarcacion”.
Tamén o atopamos na parroquia de Vilamor “Pena Moura de Lago, dividiendo la feligresia de San Andres de Masma al foxo y Cruz da Algaria”.

Rematamos na parroquia de Santo Tomé do Val de Lourenzá na que podemos ler que un dos lindes parroquiais era a esquina da casa de Xoán Zenzano, veciño de Ribadeo, “quedando dicha casa dentro del termino de esta feligresia desde la que sigue atravesando el rio que llaman Santo Tome ba a dar a la Pena Moura y de esta a un marco que nombran Coba da Jemara”.
Unha derivación de Pena Moura podémola ver na parroquia de Adelán: “principiando por el Norte en el pedreiro de Fornos siguiendo a la Pena Moriza y Pena Ferreira”.

Sen deixalo Valadouro vemos como hai un lugar, sinalado con peculiar marco, no que converxen as parroquias de Santa Cruz, Lagoa, San Xiao e Santo Tomé de Recaré “bolbiendo por el Poniente a los sitio de Vigo y Piedra Chantada dividiendo las peligresias de San Julian y Santo Thome de Recare y San Vicente de Lagoa”. Na parroquia de Santo Tomé de Recaré podemos ler: “Principiando por el Norte en el sitio de Piedra Chantada siguiendo en derechura al rio Maseira”.

Fotografía de Xosé Paleo.
 Outros exemplos de Pena Chantada hainos na parroquia Foz, en concreto no lugar de Marzán. No apeo de bens realizado no ano 1540 dos bens do mosteiro de San Martiño de Mondoñedo lemos: “e asi mysmo se va a derecho para el comaro e carreyra do Castro e syenpre oyo dezir que hera por una piedra grande de ferral que esta en el comaro arriba en medio del comaro e que alli la dicha piedra alli chantada”. Neste mesmo apeo, pero agora tratando sobre a parroquia de San Martiño lemos como hai “otra leyra de heredad que jaz sobre las vinas da porta de Lopo de Manyn en un lugar a que llaman la Piedra Hita que levara medio celemin de pan de senbradura poco mas o menos e que testa de una parte en el camyno e de otra parte en viña de Mayor Reymonda”.

Na parroquia de San Adrao de Lourenzá, no ano 1535, atopámonos con “otro pedazo de soto que va sobre la dicha Piedra Chantada” e un pouco despois “en la piedra Chantada, una pieza de heredad que tenia camino de pies que hiva a la Iglesia”.

Nun apeo dos bens que a dignidade episcopal tiña en Vilaestrofe, do ano1596, lemos que a finca coñecida como Toxeiras limitaba “en la Pena Sobre Posta y  beniendo al chao da Pena Nabal y por alli al Viso do Chao de Carril y por alli ba a dar a la Piedra Chantada”.

Se falamos de penas chantadas, tal vez, a máis coñecida sexa a que hai en Trabada. O avezado lector estará a pensar que ese é o marco da Pena Verde, pero non sempre se lle chamou así.

Nun apeo das propiedades que o mosteiro de Meira tiña en Trabada, datado do 13 de novembro de 1596, podemos ler o seguinte “y por el vao do Carvallin y va al marco de la Cruz do Bargo que esta devaxo de un penedo y de allí a las piedras ladras y al marco que esta en la laguna das seladas … y de allí al marco da Pena da Moura … y de allí al marco de la Pena Verde y por otro nombre se diçe y llaman de Pedra Fita”.

O comportamento da igrexa ante estas pedras sagradas foi ambiguo, pois si ben nuns casos respectou a pena, noutros acabará por sacralizala. Un exemplo dista sacralización vémolo na parroquia de Portocelo. No Catastro da Ensenada podemos ler: “principiando por el Leste en la mar subiendo de ella a la peña que nombran de Berige, de la qual se va a la Fuente dos Ramos y de esta a la que nombran Fuenquegeira dividiendo dicha feligresia de San Clemente de Moras, de cuia fuente por el sur se va a la peña Forcada continuando a la de Pena Foracada de arriva que cada una de estas dos tiene una cruz esmaltada hecha a pico de la ultima se prosigue al sitio de Serron de las Piedras Blancas”.

Quédanos moito por saber do noso pasado, pero se seguimos a destruílo en aras dun progreso, que nos quedará?.

martes, 26 de marzo de 2019

DE TIMOS E TIMADORES NA MARIÑA.

Timar, aparte dun delito, é un arte. Non é sinxelo estafar, mantela mentira e convencer, ao incauto/a de que, por unha vez, a deusa fortuna tivo a ben mirarte.

Cando se tima hai que ter en conta os soños, os anhelos e os desexos das vítimas pois nuns casos debes de apelar a un sentimento de avaricia e noutros, simplemente, xogas coa inocencia.

Un caso de avaricia é o que lle acontece a un veciño de Fene, quen, gustosamente, entregara por carta a cantidade de 2500 reais a un señor de Valladolid.  Estes cartos eran para pagar a viaxe dese valisoletano ata o Ferrol, pois “ofrecía venir a designar el sitio, en los pinares de Tarrío, en que aseguraba hallarse enterrados 85.000 duros” (La Ilustración Cantábrica. 1882, 28 de febreiro).

Coa inocencia xogou un estafador coruñés, licenciado do exército, que cando veu que “varios quintos que se hallaban entretenidos contemplando el mar desde la playa de los Pelamios, vieron con sorpresa que un hombre que decía ser cabo de mar, les imponía la multa de dos pesetas por el delito de admirar una de las más bellas obras de arte de la naturaleza. Algunos incautos montañeses se dieron a correr, pero dos de ellos que quedaron en el sitio, después de recibir algunos bofetones de la mano del improvisado cabo de mar, tuvieron que darle dos pesetas, única fortuna que poseían”(Diario de Lugo,1884. 26 febreiro).

Na nosa Mariña, como non podía ser doutra forma, existiron timos; levados a cabo por homes e mulleres, tanto da Mariña como foráneos.

Vexamos agora algúns, conscientes, de que o número de estas estafas é maior.

No ano 1881 ingresaba no cárcere municipal de Mondoñedo “una mujer que al parecer perteneciente a la clase industrial, que intentó timar a otra, según oímos la cantidad de 500 reales”( El Correo Gallego. 1881, 14 de maio).

Seis anos despois o xulgado de Mondoñedo instruía dous sumarios “contra dos vecinos de aquella comarca por el grave delito de estafa a unos gitanos en la feria de San Lucas”( Crónica de Pontevedra. 1887, 28 xuño).

O ano 1892 é a data na que maior número de estafas puidemos atopar na prensa. Non son moitas, tan só tres (sen descartar que existan máis), pero son moi interesantes.

Comecemos pola que ten lugar no concello de Lourenzá a principios do mes de marzo. Nesta estafa hai unha mestura de inocencia e confianza con avaricia. Son varios os veciños de Lourenzá os afectados.

Os feitos tiveron lugar cando varios gandeiros da localidade “entregaron hace unos días a un sujeto llamado José Cuadrado, tratante en ganado, 18 bueyes con objeto que los vendiera en la feria que se celebró en Betanzos el día 1º.
Parece que en la misma no pudo realizar la venta, y entonces el Cuadrado se embarcó con los animales en el tren, con dirección a Madrid, en donde consiguió enajenarlos.
Los citados vecinos de Lorenzana esperaban que el tratante les abonaría la cantidad producto de la venta, pero hasta hoy aún no han recibido noticia alguna de él, ignorando su paradero” (El Eco de Galicia.1892, 10 marzo).


No caso que imos contar agora, que ten lugar no Viveiro do mes de abril, tamén se xoga coa confianza que a xente, inocentemente, deposita nun estafador.

A mediados do mes de febreiro chegara á vila do Landro un reloxeiro ambulante chamado Jean Maríe Rives. Comezara a traballar na habitación, que tiña alugada na pousada, compoñendo reloxos. Os prezos polos arranxos non eran elevados e o resultado moi aceptable, por iso a súa fama foi medrando por Viveiro, “poco después arrendó en aquella villa al señor Donapetry una tienda de su propiedad, situada en la calle de Pastor Díaz y corrió entre el vecindario la noticia de que iba a establecerse en la población. Timbró papel, encargó tarjetas con las señas del nuevo establecimiento y en los primeros días del presente mes, y después de haber recogido buen golpe de relojes, pretextó un viaje al Vicedo y se marchó tranquilamente sin que volviese a dar noticia de su paradero”.

Pasado un tempo prudencial, os que lle deixaran os reloxos comezan a sospeitar de que todo era un timo. Un deses afectados telegrafía a Ortigueira solicitando información sobre este home.

Dende a capitalidade do Ortegal responden que “el día 6 había salido para Ferrol un relojero ambulante, que se hacía llamar Julián Andís”.

Tratábase do mesmo suxeito, sen dúbida algunha, e por iso deciden denunciar os feitos ante o xulgado de Viveiro. Este  ordena abrir o taller do reloxeiro atopando “un reloj de pared y otro de mesa, ambos de escaso valor, y algunos útiles del oficio.En cambio se llevó seis u ocho relojes de oro, de bolsillo, algunos de considerable precio y gran número de relojes de plata”.

Era un estafador profesional, con varios nomes, e así, aparte dos nomes usados en Viveiro ou en Ortigueira, “en la lista de correos hay una carta a nombre de José María Rivas, relojero francés. Según parece el primer nombre José de Jean, es el que corresponde a un pañero ambulante, francés también, que estuvo en Vivero casi por los mismos días en que llegó su compatriota relojero”(El Correo Gallego. 1892, 28 abril).

Rematamos este ano cun clásico que ten lugar na comarca do Eo, na que “en las últimas ferias de Vega de Rivadeo dos forasteros dieron un timo a un paisano de aquella comarca, vendiéndole un frasco, que decían era oro molido, en 80 pesos. Examinado el frasco resultó estar encabezado con polvos de metal amarillo, siendo el resto munición y arena. Los timadores no han sido habidos” (Gaceta de Galicia. 1892, 19 de abril).

Dicimos que era un clásico porque este tipo de timo era moi habitual. Lembremos que no ano 1883, na prensa podemos ler “en las ferias de San Lucas de Mondoñedo una partida de timadores explotó en grande a los incautos, quienes regresaron a sus casas estafados y algunos con buen acopio de polvos de cobre que tomaron por oro molido”(Diario de Lugo.1883, 31 de outubro).

Pero si queremos asistir a unha estafa planificada, na que se ten en conta tódolos detalles, e que require unha boa dose de teatro, debemos de buscar a que levou a cabo Xenerosa Llenderozos Fernández. Esta muller, de 49 anos de idade e veciña da parroquia de San Xián de Vilaboa, traballaba como xornaleira, pero o xornal que gañaba non debía de ser abondo así que se dedicou a outra profesión. Segundo a prensa “soltera y jornalera, se dedicaba a buscar dinero prestado a nombre de diferentes personas sin que éstas le hubieran autorizado para ello; así mismo con el pretexto de que tenía un Padre Pasionista que le descargaba misas a 75 céntimos, una, recogía varias limosnas; al momento se procedió a hacer las convenientes averiguaciones que dieron por resultado a las 26 horas; que real y efectivamente, hacía 3 años la mencionada sujeta venía dedicándose a la estafa valiéndose de toda clase de engaños, haciendo muchas apariencias, hasta la de presentar un recibo firmado por el Padre Pasionista Jesús Andia Villar, en el que constaba haberle entregado 37 pesetas que en un todo resulta ser falso y al ir a pedir dinero para otros, les manifestaba les había parecido uno de la familia que había muerto y que no tenían más remedio que descargar misas, así es que ella tenía alarmado aquellos contornos arrojando en descubierto estafado hasta la fecha unas 10 personas, en 248 pesetas, creyéndose sean más por cuanto algunas parece recelan en descubrir por no ser molestadas a andar de una parte para otra a declarar ante los tribunales” (El Regional. 1899,18 de marzo).

Non me digan que non se trataba dunha estafa ben artillada e que compensa, porque si ben é certo que a estaban a xulgar por dous crimes, tamén o é que o fiscal solicitaba “por cada uno de los dos delitos una pena de dos meses y un día de arresto mayor”.

A mesma pena era o que pedía a fiscalía para o veciño de Viveiro, Bieito Palmeiro Armeiro, condenado polo mesmo crime, o 20 de xullo dese mesmo ano.

Quedan aquí reflectidas unha serie de estafadas que pulularon pola Mariña no século XIX. Non están todas, seguro que hai máis.

Non deixaron de cometerse estafas co fin do século, pois no XX, continuaron coas vellas costumes e con novos timos, pero iso xa é outra historia.


OS AMANTES DAS SASDÓNIGAS.No 29 de abril de 1890 executaban detrás da ermida de Nosa Señora dos Remedios de Mondoñedo a Manuel Luxilde Castrillón, un dos seis culpables do crime de Santa Cruz do Valadouro. Non era a primeira vez nin tampouco sería a derradeira en que o patíbulo se asentaba na cidade episcopal.

Hoxe imos falar dunha desas execucións, a que tivo lugar no ano 1893.

Non somos os primeiros en facelo. Andrés García Doural xa menciona, aínda que moi de pasada, este suceso nun artigo sobre o Campo dos Paxariños (2015/20/08). Maior extensión lle dedica o actual cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Reigosa, nun artigo titulado Lorenzo Huerta, un verdugo de lenda no Mondoñedo do S. XIX (2016/25/04).

Do que hoxe imos falar é do crime cometido por  Manuela Vidal, que asasina ao seu marido o 21 de outubro de 1891, na parroquia mindoniense de As Sasdónigas.

A vítima era Xoán Enrique Paz Castedo, un home oriúndo de Nadela que casara en primeiras nupcias con Xusta Cao Díaz, veciña de Sasdónigas. Posteriormente volverá a facelo con Manuela Vidal Fernández (oriúnda de San Pedro de Labrada).

O matrimonio de Xoán e Manuela emigra a Sudamérica buscando un futuro mellor. Despois dunha tempada a esposa e os fillos retornan a parroquia de Sasdónigas, mentres que o marido queda en América, procurando máis cartos para retornar. Manuela queda soa durante un ano, coidando da casa e dos fillos. Neste tempo coñece a Manuel Rivas, un veciño de Sasdónigas, solteiro e moito máis novo que ela.

Tralo coñecemento xorde o amor, tanto físico como carnal, que perdura ata a chegada do esposo.

Era habitual que xurdise o amor entre esposas de emigrantes e os seus veciños?

Habitual non era, mais tampouco extraordinario. Podemos lembrar ter lido o caso de Manuel Pérez, de 46 anos e veciño  de Palas de Rei, quen “aprovechándose que su mujer se hallaba en Buenos Aires, sostenía relaciones íntimas con Concepción Iglesias Barreiro, también casada y cuyo marido, lo mismo que la esposa de Manuel, se encontraba en la capital bonaerense” (El Correo Gallego. 1919, 11 de xuño). Esta relación extramarital rematou mal, pois Manuel acabará matando á súa amante cando esta decide poñer fin á  relación.

Deixáramos a Manuela Vidal  e a Manuel Rivas vivindo felices, mentres que o marido dela estaba en América. Pero un día decidiu retornar, e a súa volta rematou coa posibilidade de continuar véndose os amantes.

Se ben para a prensa do momento tódalas culpas recaen en Manuela, pensamos que neste crime actuaron os dous amantes, sendo ambos culpables no mesmo grao.

O crime, execrable coma todos, tivo lugar na casa marital, mentres o marido retornado durmía. Como testemuña a filla do matrimonio, que finxiu estar durmida, pero que contemplou, aterrada, como súa nai acoitelaba e daba morte a seu pai.

Será ela, coa súa declaración, a que condene aos culpables do crime “La sangrienta escena del crimen fue presenciada y referida mas tarde ante la justicia por una niña de cortos años, hija del matrimonio, que presenció el suceso desde un rincón, donde la colocó su madre creyéndola dormida”( El Correo Gallego. 1891, 22 de febreiro).

Tralo xuízo, a sentencia que os condenaba a morte. Os amantes recibírona  de maneira ben distintas: Manuela chorando “y tapándose la cara con un pañuelo blanco. Tenía 41 años, era buena moza y muy astuta”. Por outra banda, Manuel Rivas ”que era de elevada estatura, delgado y joven (de 24 años), oyó la sentencia con serenidad, pero muy pálido, sin inmutarse ni pronunciar palabra”. Ambos, unha vez coñecida a sentencia firme, foron trasladados do cárcere de Lugo ata  o de Mondoñedo, onde agardaron a súa execución.

Sabemos que al preguntar el juez a los reos si querían disponer algo, contestó Manuela: “Nada. Solo quiero salvar mi alma. No hago testamento porque… ¿para qué? No tengo nada. Unos trapos que tenía los di ya a los pobres, y cuarenta reales que constituían todo mi capital los he destinado a misas” (El Correo Gallego. 1893, 22 de febreiro).

O xornalista de El Regional puido entrevistar aos reos, a impresión que este tivo, quedou reflectida nun amplo artigo.

Segundo o xornal, Manuela  estaba custodiada nunha ampla habitación situada na parte alta do cárcere, con bastante luz, piso de madeira, cheminea e vistas ao patio central. Para o xornalista “Hay quien cree que Manuela Vidal es una mujer con mucha trastienda; pero a nosotros nos parece una mujer vulgar que no se ha penetrado aún de la gravísima situación porque atraviesa y que el día en que la pongan en capilla no va a resultar la valerosa mujer que algunos creen”.

 Ela, segundo o artigo, mostrábase enteira, falangueira e tranquila, mentres que o seu compañeiro de crime, que ocupaba un calabozo no piso baixo, amosábase aflixido e cun ánimo abatido que o mantiña tirado na cama sen falar con ninguén.

O xornalista preguntoulle a Manuela se estaba mellor aquí  ou no de Lugo, ela contesta que mellor en Mondoñedo porque “aquí, con los dos reales que le dan de socorro, come mejor que comía en esa, pues el rancho no lo podía tragar, especialmente por las tardes, en que a las mujeres se lo sirven después de los hombres, y por tanto en peores condiciones de por la mañana, que se lo suministran a ellas primero que a ellos”.

A chegada a Mondoñedo do verdugo, procedente da Audiencia de Valladolid, era o paso previo da execución. Tratábase de Lorenzo Huerta, o mesmo que viñera axustizar aos seis reos do crime de Santa Cruz do Valadouro.

Pese ás xestións que certas forzas mindonienses, contrarias á pena de morte, realizaron nos despachos oportunos, non foron quen de conseguir un indulto para ningún dos reos.

O día da execución entraron en capela, onde os visitou o bispo don Manuel Fernández de Castro, co desexo de dedicarlles certas palabras de ánimo e consolo nesas amargas horas.

Segundo declaraba a prensa, no momento de partir cara o patíbulo, Manuela estaba serena, resignada a morrer. Manuel, pola contra, estaba abatido, colérico, xa que segundo el era inocente. De feito fixo unha serie de revelacións ao doutor Ferreiro que o exculpaban, pero ao preguntarlle a Manuela ela negouno todo.

A derradeira comida dos reos foi caldo, chocolate, leite e viño.

Un martes, do mes de febreiro, ás oito horas e seis minutos da mañá os amantes das Sasdónigas foron executados no patíbulo.

 Dos reos, mentres estaban vivos, e dos seus corpos, con posterioridade, fixéronse cargo os irmáns da Venerable Orde Terceira Franciscana de Mondoñedo: “se ha reunido, acordando costear las cajas mortuorias; hacer una colecta pública para invertirla en sufragios por el alma de los reos; imponerles el hábito y recibirles la proposición de hermanos de la Orden a las cuatro horas de estar en capilla; acompañarlos procesionalmente con cruz y estandarte, al patíbulo; llevar los cadáveres en  hombros ocho hermanos al Cementerio y hacer que a la hora de la ejecución se dijeran dos misas rezadas en la catedral y otras dos en la ermita de los Remedios, inmediata al lugar del cadalso, por el eterno descanso de los desgraciados”.


domingo, 10 de febrero de 2019

CARTEIRISTAS NAS FEIRAS DAS SAN LUCAS.
San Lucas, 2016. Páxina www.mondonedo.net

A mar revolto, ganancia de pescadores”, de ser certa esta frase, que o é, as feiras das San Lucas son un mar revolto ao que acoden, e acudían, carteiristas a facelo seu agosto.

Ao ser a feira máis concorrida da Mariña e que a xente se aglomera entorno ao Campo dos Remedios favorece o choque entre persoas, feito que facilita o traballo deste tipo de ladróns.
Os carteiristas non son propios da actualidade, xa que os temos localizados dende finais do século XIX. Nestas festas abondaron tamén os timadores. No xornal Diario de Lugo do 31 de outubro de 1883 podemos ler como:“en las ferias de San Lucas de Mondoñedo una partida de timadores explotó en grande a los incautos, quienes regresaron a sus casas estafados y algunos con buen acopio de polvos de cobre que tomaron por oro molido”.

O carteirista é un tipo de ladrón distinto, a diferenza dos timadores, non xoga nin coa nosa boa vontade nin coa avaricia, simplemente agardan o intre onde estamos descoidados, carentes do estado de alerta no que debemos de andar, para levar a cabo o seu roubo.

A prensa do ano 1911 informaba da masiva afluencia de visitantes ás feiras, atraídos polo gando que se ía vender, tamén se daba conta da“abundancia de gitanos, churreros, baratilleros y vendedoras ambulantes”, entre outros, que alí se concentraban.

Ante tal aglomeración de xente non é de estrañar que acudiran carteiristas, pero alí estaba, para evitalo, o inspector señor Mariñas, e grazas ás súas ordes púidose deter “a dos carteristas de Pontevedra y Santiago, practicó cacheos, recogió varias armas blancas y de fuego”.
Dous anos despois, no 1913, ás San Lucas, segundo a prensa: “acudieron a aquel pueblo una infinidad de carteristas que cometieron numerosos timos. La policía consiguió detener a once amigos de lo ajeno”.

Para combatelos Mondoñedo contaba cos policías municipais Menéndez, Freire e Gómez, ademais de varios gardas civís; todos baixo o mando do xefe de vixilancia, señor Guiance.
Entre os once carteiristas detidos sobresaen “los conocidos y afamados Largas-Tierras, el Diego, el Chato de Orense y el Chato de Medina”.

Baixo o alcume de Chato de Orense ou de Monforte atopábase a figura física de Manuel Varela, veciño de Ourense. No mes de setembro de 1920 o gobernador civil imponlle unha multa de 75 pesetas, tras ser atrapado cando roubaba unha carteira. Multa que pagou no momento, sería por falta de cartos. Tres anos despois a multa será de 300 pesetas que, descoñecemos, se pagaría.

Resulta moi máis difícil poñerlle nome ao Chato de Medina, pois hai tres persoas, todos eles carteiristas e actuando polas mesmas datas, que responden a ese alcume. Estamos a falar de Casiano Collar Cabeza, que en 1916 tiña 26 anos e que morre en 1921, na estación do Norte de Palencia, cando intentaba subir a un tren en marcha escapando da policía. Un segundo con ese alcume aparece na prensa do ano 1918, tratábase de Armenio Collado. O terceiro era Antón Villar Molinillo, que no 1926 entraba na prisión de Santander.

San Lucas 2016. www.mondonedo.net

Ao que si resultou sinxelo poñerlle nome foi ao carteirista Largas Tierras, xa que na prensa dáse conta, con abundancia, das súas correrías. Respondía ao nome de Xoán Fernández Fernández.

Sabemos que en outubro do 1913 fora detido nas feiras das San Lucas, e tamén que en xaneiro dese ano o detiveran na estación de Santo Estevo (Ourense). Nun cacheo posterior a súa detención atópanlle unha navalla e unha pistola browning, por estas razóns foi encerrado no cárcere de Monforte, da que consegue fuxir “rompiendo para ello la puerta y destrozando la cerradura”.

Seis anos despois volve aparecer implicado nunha pelexa con armas entre varios carteiristas. Liorta que ten a súa orixe nun roubo cometido nunha casa, da que un tal Venerando se levou 4.000 pesetas e varias xoias. Confiado en que a policía non o iría buscar ata a súa casa invitou a tomar algo nela a Largas Tierras, que aparte de tomar varios viños, tamén se levou os cartos e as xoias.

Cando Venerando se da conta da falta decide levar ao seu compañeiro de tarefas a unha timba de cartas onde os demais carteiristas tiñan pensado roubarlle os cartos. Ao darse conta de que ía a unha trampa comezaron a pelexar os carteiristas e Largas Tierras, que resultou ferido de bala no abdome.

Ao ano seguinte, e para combater aos carteiristas, parte da sección de policía de Lugo marcha cara “a Mondoñedo durante las fietas de San Lucas, ha practicado varias detenciones de carteristas”. (Norte de Galicia, 1914, 22 de outubro).

Pero por moito que a policía de Lugo, a local mindoniense e a garda civil vixíen os carteiristas sempre atopan a quen roubar. Así nolo contaba a prensa de 1915: “A pesar de la estricta vigilancia de la Guardia Civil durante las fiestas, han realizado sus hazañas algunos carteristas. A una mujer le han sustraído 1500 pesetas y a otras varias personas algunas cantidades inferiores”. (La Voz de la Verdad. 1915, 22 de outubro).

No ano 1917 a prensa comenta a detención “de dos carteristas detenidos en el pórtico del cementerio y que se proponían hacer las ferias de San Lucas”. (El Progreso. 1917, 18 de outubro). Pero non só caeron eses dous carteiristas, xa que no mesmo xornal, pero na edición do día seguinte, podemos ler que “con motivo de estas ferias, fueron detenidos los carteristas José Parga, Carpio Rodríguez, alias El Quijote, Gervasio Rodríguez, Gregorio Martínez, Leopoldo Rey y Emilio Torres”.

 Algunhas veces a actuación da policía e da garda civil é tan efectiva que son quen de prender aos carteiristas antes de chegar a Mondoñedo. En 1925, a garda civil detiña na estación de tren de Solares a“Rogelio María de la Iglesia Sánchez, de 45 anos y tomás Peña San Pedro, de 34, ambos timadores que se proponían “trabajar” en la feria de San Lucas”. (La Atalaya. 1925, 20 outubro).

O ano 1935 foi o momento cume dos carteiristas en Mondoñedo. Nas festas dese ano actuaron un bo número deles da seguinte maneira: “Con blusas negras de ganaderos y sendas varas en la mano, pulularon por la feria y por entre los grupos compactos que llenaban la población, aprovechándose de los apretones para meter mano en los bolsillos. Otros vestidos de señoritos, hacían de ganchos, introduciéndose en los cafés, bares, tabernas y fondas, limpiando las faltriqueras y bolsillos que podían. Al dueño de un establecimiento le han sustraído cinco duros en cinco piezas, del bolsillo del chaleco.
La Guardia civil, a pesar de su actividad, no pudo evitar en absoluto el que operaran carteristas y timadores. En otras ocasiones fueron agentes de la secreta, policías diestros y conocedores de esa clase de hampones y maleantes los que detenían a tales individuos”. (El Pueblo Gallego. 1935, 29 de outubro).

Como vemos ás feiras das San Lucas acudían os mellores animais para a súa venda, os máis ricos homes e mulleres da contorna e os carteiristas máis renomeados.

Pero os carteiristas son unha pequena pincelada no fermoso  cadro que son as feiras e as festas das San Lucas.


martes, 15 de enero de 2019

1891 e 1892 OS MOTÍNS DE BARREIROS, CERVO, LOURENZÁ E TRABADA.


No ano 2008 a revista Semata: Ciencias sociais e humanidades sacaba, no seu número 19, un artigo de Antón Míguez Macho titulado Apuntamentos para un estudo da historia da violencia entre as clases traballadoras da Galicia urbana (1890 – 1936). Son 20 páxinas de interesante información sobre as protestas populares, entre todas elas salientamos o que aparece na páxina 185, na que podemos ler: “Este rexurdir da protesta popular tivo un importante expoñente no ciclo de motíns populares do verán de 1892 que se estenderon por toda Galicia (e boa parte de España), dende finais de xullo, durante todo o mes de agosto e alcanzaron, nalgúns casos, o mes de setembro. No caso de Galicia, foron seis os que se detectaron durante ese verán quente, en Noia, Pontevedra, Vigo, Ourense, Castrelo e A Fonsagrada. Segundo Vallejo Pousada, autor que ten analizado esta vaga de motíns, as protestas estarían motivadas polo odiado imposto de consumos, e terían todos os rasgos das que se viñan realizando dende moitos anos antes, pero comezaríase a apreciar a influencia da organización obreira nacente e dos seus modos de actuar propios”.
Remite o doutor Míguez, como fonte documental desta afirmación. á obra do profesor Vallejo Pousada titulada “Pervivencia de las formas tradicionales de protesta: los motines de 1892”, e que aparece publicada na revista Historia Social (1990).
Como non fomos quen de localizar esta publicación, descoñecemos se Vallejo Pousada, na relación de motíns do ano 1892, tan só menciona eses seis ou a lista é moito máis longa. Sopesamos a posibilidade (aínda que poidamos errar) de que a relación aportada por Vallejo sexa a mesma que cita Míguez. No caso en que a relación mencionada por ambos investigadores exclúa o motín de Cervo, este artigo ten unha poderosa razón de ser, e, de non selo, agardo que me perdoen.
O que si puidemos localizar na rede é o artigo de Vallejo Pousada, publicado na Revista de Historia de Economía, nº 2 (1996) titulado: “El impuesto de consumos y la resistencia antifiscal en la España de la segunda mitad del siglo XIX: Un impuesto no exclusivamente urbano”.
Tal e como podemos ler neste artigo o Imposto de Consumos incidía nos artigos de primeira necesidade. Para aplicar este imposto establecíanse varias categorías “según su número de habitantes, con tarifas más elevadas a medida que crecía el tamaño de las mismas. Nominalmente, por tanto, la carga fiscal era más elevada cuanto más grande fuese el núcleo habitado, porque, aunque se intentó la fijación de cupos para cada  municipio en función de los niveles de consumo, el criterio de los habitantes fue el único que se impuso en la práctica”. (px. 342)
Este imposto era un dos máis odiados, feito que provocou unha longa loita nas filas dos políticos liberais, e así, cada vez que os progresistas tocaban poder suspendíase. Pero este sistema impositivo resultou ser vital para as debilitadas arcas municipais, de aí que sexa restablecido.
No ano 1891 a situación do campesiño é insostible, tanto que só ve no motín, na revolta violenta, contra o pago deste imposto a única saída posible para poder, senón vivir ben, si sobrevivir.
Estes motíns estiveron caracterizados, tal como demostra Vallejo Pousada, por: “1) la espontaneidad, aunque con una  previa  e inorgánica  concertación  de voluntades, en la que desempeñó su papel el rumor; 2) el protagonismo y el liderazgo de la mujer entre los agentes de una protesta,  donde encontramos  al campesinado de las inmediaciones de los núcleos urbanos; 3) la violencia selectiva contra todo lo que personificaba y sintetizaba la odiosidad del impuesto; 4) la ausencia de politización en sentido estricto”.
Mencionamos anteriormente o noso descoñecemento do artigo, que sobre motíns do 1892, ten publicado Vallejo, pero todo nos fai pensar que non se fai mención nel nin aos motíns de Barreiros, Lourenzá e Trabada (1891) nin ao de Cervo (1892), en caso contrario, reitero a miña petición de perdón.
No xornal El Regional, do 18 de agosto de 1891 podemos ler:  “Dice Las Riberas del Eo, que con motivo del gravamen de especies de consumos se produjo un motín el día 14 en San Cosme de Barreiros, y parece que, gracias a la oportuna intervención de la guardia civil, se libraron del riesgo que corrieron algunos concejales de aquel ayuntamiento, que resultaron heridos de palos y pedradas, especialmente el comandante retirado señor Gómez.
El colega ha oído encomiar el comportamiento de los cuatro individuos de la benemérita, pertenecientes al puesto de Rivadeo, quienes, con la mayor prudencia consiguieron sofocar el tumulto, evitando las numerosas desgracias que pudieron ocurrir entre aquella imponente falange de hombres y mujeres, cuyo número se hace ascender a mas de 2.000. (…) Comentarios del colega citado: “ el mal va tomando serias proporciones, y no es de extrañar dada la situación del agobiado contribuyente. Un día estalla la explosión en esta villa; más tarde en Lorenzana; después en Trabada, ahora en Barreiros y ¡quien sabe en que parará!.
Pero el gobierno sigue tan tranquilo, sin que le importen un ardite estas manifestaciones del oprimido. Lo que le importa ahora es el viaje del Duque de Tetuán y la vuelta de Romero”.


Debemos de aclarar que a prensa desta época (igual que acontece en moitos medios actualmente) era tan partidista como esaxerada. De aí que ese número de 2000 persoas deba de responder máis a unha esaxeración que a unha realidade, tal como veremos no caso de Cervo.
O xornalista Teodoro Ferreiro, o 24 de agosto de 1891, escribía un artigo no que relataba a súa viaxe pola Mariña e tódalas cousas salientables que nela había (Gaceta de Galicia 1891/24/VIII) O fin debía de ser a promoción turística desta nosa zona, por iso non entendemos, que entre o máis salientable, sinale que: “se encuentra en Rivadeo, una compañía de infantería con motivo de restablecer e orden a los amotinados del ayuntamiento de Barreiros, por la cuestión de arriendo de consumos”.
Os motíns de Trabada e Lourenzá tiveron lugar con anterioridade ao de Barreiros.
Sabemos pola prensa que a principios de xullo de 1891 en Lourenzá: parece que los ánimos están algo excitados con motivo del arriendo de consumos, que rechazan en su inmensa mayoría los habitantes del distrito.
Con tal motivo algunos chiquillos, excitados por mujeres del pueblo, armaron una gritería infernal, dando mueras al arriendo y al alcalde. Para el domingo se prepara una manifestación de protesta”. (Xornal El Eco de Galicia. 1891, 3 de xullo)
Non estamos en condicións de afirmar ou negar a realización desa manifestación, pero o ambiente era tenso, razón pola cal as autoridades solicitaron unha maior presenza da garda civil. Sabémolo porque no xornal anteriormente citado, do 16 de xullo, podemos ler: “La fuerza de la guardia civil que, con objeto de conservar el orden en la subasta del arriendo de consumos celebrada en Lorenzana el 12 del actual, se había reconcentrado en dicho ayuntamiento, ha regresado a sus respectivos puestos, despues de ahber tenido efecto aquella sin la menor novedad”.
No concello de Trabada o motín tivo lugar a fins do mes de xullo:se promovió el 25 del actual un motín, que ocasionó algunos heridos efecto de las pedradas que arrojaron al interior de la casa consistorial en el acto de intentar celebrarse los conciertos gremiales de las especies que se consumen en aquel municipio. Los amotinados rompieron cristales y forzaron puertas.
Del hecho está conociendo el juzgado de instrucción del partido de Rivadeo”. (Xornal El Lucense. 1891, 30 de xullo e tamén no El Eco de Galicia do 29 de xullo)
 Ao ano seguinte, no mes de agosto, teñen lugar unha serie de levantamentos populares contrarios ao imposto de Consumos, un deles ten lugar na parroquia de Cervo.
Vexamos o que nos conta a prensa do momento.
O motín cervense tivo lugar o día 23 de agosto, aínda que na prensa non sae ata os días 29 e 31 (ata agora non achamos noticias en datas anteriores). Resulta curioso que a primeira das noticias que atopamos (día 29) faga referencia ás persoas detidas e non fale do motín.
O xornal Gaceta de Galicia sacaba, o 31 de agosto, unha breve reseña sobre os sucesos acaecidos coas seguintes palabras:“En Vivero y en Cervo se amotinó la gente días pasados por cuestión de consumos.
La casa consistorial de Cervo fue asaltada por tres mil personas que rompieron las puertas y ventanas y cometieron toda clase de atropellos.
También apedrearon las casas de dos particulares y en especial la de don José María Crego.
Las autoridades pidieron a Lugo fuerza para sofocar el motín. Allá fueron varias parejas de la Guardia Civil que lograron someter a los revoltosos sin necesidad de disparar un tiro ni causar desgracia alguna”.
Pola súa contra o xornal El Regional sacaba nesa mesma data unha extensa noticia, bebendo da fonte documental do xornal El Eco de Vivero. Segundo aparece na prensa: “El 8 del corriente era el día señalado para la subasta de arriendo a venta libre de los alcoholes, licores y carnes y en este dia ya se produjo un pequeño alboroto por gran número de mujeres del puerto de Burela, alboroto que no tuvo consecuencias, si bien hubo de costarle la vida al comerciante de San Ciprian, don Ramón Cordido, que se hallaba en Cervo casualmente, y que fue tomado por las alborotadoras como rematante del impuesto. (Consultado, telefonicamente o  Rexistro Civil do concello de Cervo non aparece a partida de defunción de ningún Ramón Cordido. Iso non quere dicir que non morrese. Puido morrer e non ser anotado no rexistro civil ou ben, pode ser que resultase ferido e que non chegase a morrer, debéndose a súa morte a unha esaxeración da prensa)
Se anunció la segunda subasta para el martes, y desde entonces por todas las parroquias, algunas personas malévolas hicieron correr la especie de que iba a subastarse no solo los alcoholes y las carnes, sinó también el trigo, centeno, maíz, patatas, etc. Esto produjo tal excitación en el ánimo de los habitantes de Cervo, especialmente en las mujeres, que el día del remate, se presentaron ante la casa ayuntamiento más de 300 armadas de palos y piedras.
A las dos de la tarde, hora señalada para la subasta, salieron acompañados de la guardia civil, desde la casa del secretario don Justo Basanta, éste, el alcalde don Santiago Álvarez y varias personas más, para dirigirse al Ayuntamiento que está instalado a poca distancia y fue en este momento cuando comenzó el desorden.
Las mujeres la emprendieron a pedradas con dichos señores, y la primera piedra que hizo blanco fue a dar en la espalda del Alcalde, que cayó echándosele encima aquellas furias que seguramente le hubieran asesinado a no intervenir oportunamente algunas personas que le facilitaron la salvación por la casa de don José Balmayor.
El secretario, con la guardia civil, entró en la casa Ayuntamiento, donde se sostuvo hasta que las amotinadas derribaron las puertas, salvándose entonces huyendo por una ventana y atravesando el río bajo una lluvia de piedras.
Las mujeres, una vez dentro del Ayuntamiento, se apoderaron de todos los papeles que vieron a mano, rompiéndolos y arrojando unos al río y otros al camino, en donde aún anteayer tuvimos ocasión de verlos en pequeños fragmentos. Recomponiendo estos encontramos gran número de ejemplares de la Gaceta y el Boletín Oficial, actas de sesiones de varias épocas, y parte del expediente de subasta de consumos que dio ocasión al motín.
En la puerta del ayuntamiento, completamente destrozada, homos visto un enorme montón de piedras de gran tamaño.
El motín duró aproximadamente dos horas. Las amotinadas quisieron apedrear la casa de don Carlos Correa, y comenzaron a tirar contra la del Secretario, en la que rompieron algunos cristales y dirigiéndose después a la don José María Crego causaron en ella destrozos de consideración.
La guardia civil, impotente para contener el tumulto, procuró calmar los ánimos sin hacer uso de la fuerza. A esto se debe que el distrito de Cervo no tenga hoy que lamentar infinitas desgracias.
La calma, se ha restablecido por completo, y ahora comienzan los arrepentimientos.
A muchas de las mujeres que tomaron parte activa en el motín hemos oído confesar que han sido engañadas. Su temor, ante la idea del castigo a que se han hecho acreedoras es grande”.
Dous días despois destes sucesos, o día 25 de agosto, e tras “una activa e incesante persecución” foron detidas varias mulleres, acusadas de formar parte do motín.
Tendo en conta que son arrestadas na parroquia de Lieiro, a escasos quilómetros de onde tivera lugar o motín, e dous días despois, coidamos que: ou ben elas non se escondían ou ben, a persecución non foi tan incesante nin tan activa.
O xornal El Eco de Galicia (1892, 29 de agosto) aporta a seguinte relación de detidas, todas veciñas de Cervo: “Carmen Martínez Ben, Carmen García Rodríguez, Concepción Paleo,  Francisco Fernández, Josefa Rey Castro, Clotilde Rubiños Paleo y Vicente Pita, como presuntos autores del motín que tuvo lugar el día 23 del corriente en aquel término, con motivo del arrendamiento del impuesto de consumos”.
Este suceso tamén foi recollido polos xornais La Democracia (Salamanca, 27 de agosto); Crónica Meridional (Almería, 27 de agosto) ou El Isleño (Palma de Mallorca, 1 de setembro)
Para coñecer, en profundidade, a vida destes cervenses que sufriron a choiva de pedras, recomendamos a lectura do libro escrito por Francisco Piñeiro González (publicado polo concello de Cervo no ano 2017) titulado: “Centenario Escolar de Cervo. 1917-2017. Crónica Histórico-Literaria. Parroquia de Santa María de Cervo”.
Ao longo das súas páxinas asistiremos ao motín de 1892 e a unha pormenorizada investigación sobre as vidas dos cervenses antes citados, e ás súas relacións familiares coa emigración.