Buscar este blog

miércoles, 5 de abril de 2017

MARIÑOS DE FOZ: TRISTÁN ALONSO E XOSÉ DA PALMEIRA. 1935.

Traiña de Tristán Alonso, dereito e con poboada barba.

 O xornal Las Riberas del Eo, no seu número do 2 de novembro de 1935, informaba de que nunha praia do concello de Tapia aparecera o corpo dun home afogado: “A última hora de la tarde del pasado sábado, en el punto de la costa denominado El Figo, en la inmediata parroquia de Salave, fue hallado por los jóvenes de aquella localidad Isidro Fernández y otro apellidado Reiriz, el cadáver de un hombre ahogado”. Este era o cadáver dun mozo de Foz chamado  Xosé Fernández, ao que se coñecía como Xosé da Palmeira, do que o noso cronista oficial nos di que era fillo de María de Gabrieliño, todos veciños do barrio de Marzán.

O cadáver de Xosé traía tras seu a historia dunha desgraza pero será o protagonista máximo dunha fermosa historia de compañeirismo e amizade.

Xosé embarcara, recentemente, na lancha Nosa Señora do Carme, propiedade de Manuel Blanco Muinelo e de Tristán Alonso López, que tamén era o seu patrón.

Suso do Bahía,o noso cronista oficial, ten publicado dous artigos no xornal dixital Crónica3 sobre este suceso. (http://www.cronica3.com/2015/05/historias-focegas-a-traxedia-do-hidro/ e no http://www.cronica3.com/2016/10/foz-o-hidro-80-anos-da-traxedia/). Grazas a eles sabemos que o barco fora mercado por Tristán e Blanco Muinelo e que chegara a Foz no ano 1930. Se ben o seu nome oficial era Nosa Señora do Carme, en breve foi rebautizado pola xente focega co nome de O Hidro, debido a súa velocidade que o asemellaba máis a un hidroavión que a un barco.
Cinco anos despois da súa chegada a Foz, a barra deste porto, traizoeira incluso para os máis experimentados mariños focegos, encargarase de varar e voltear , deixando quilla arriba, ao Hidro. Neste funesto suceso perdéranse as vidas de Tristán Alonso e Xosé Fernández, os protagonistas da nosa historia.

Que sabemos de Tristán Alonso López?

Sabemos que o seu nome completo era, algo moi habitual, Tristán María Xosé, que era fillo de Anxo Alonso Pedreira e de Aurora López Val, ambos naturais da parroquia de Foz.

Tristán casará con Rosina López Pedreira e deste matrimonio nacerán Ladislao Tristán (nado no ano 1925) e Xulio (nado no 1927). De Tristán sempre se dixo que era un dos vellos lobos de mar de Foz, non pretendo quitarlle o galardón de lobo de mar, que o tiña ben gañado e recoñecido a nivel mariñán, pero si quero sacarlle o de vello, pois Tristán, aínda que non o pareza, tiña 47 anos cando morreu. Ben é certo que nas súas costas tiña unha longa vida de mariñeiro, xa que  probablemente tería embarcado con 14 anos ou menos, pero con 47 anos aínda lle quedaba moita vida por diante.

De Tristán Alonso sabemos que no ano1923 xa era un home feito e dereito, ostentando como facía, unha mesta barba. Con esa imaxe o vemos na fotografía que encabeza este artigo.
De Tristán Alonso sabemos que no ano 1925 ocupaba o cargo de presidente da Sociedade de Socorros Mútuos de Obreiros de Artes e Oficios de Foz. Vicepresidente nese ano era Francisco Beltrán Lamas, como tesoureiro estaba Xosé Estúa Bermúdez, como secretario Manuel Blanco Muinelo e como vogais Manuel López Martínez, Eloi Marei, Manuel Fernández Cabanas e Xosé Ramón Becerra.

Con este último Tristán compartirá banco de acusados no consello de guerra ao que ambos son sometidos no ano 1925. Así nolo conta o xornal El Heraldo Gallego (1925, 14 de xuño), que nos informa que na capitanía xeneral de mariña do Ferrol celebrárase consello de guerra “a los patrones Tristán Alonso López, José Ramón Becerra Bolaño y José Otero, por reyerta habida entre tripulantes de los vapores  Ramón López, Unión, San Ramón y Virgen del Rosario”. No xornal La Voz de Asturias (1925, 6 de maio) podemos ler que se celebran no Ferrol varios consellos de guerra, un deles é “contra los patronos de cabotaje Tristán Alonso, Ramón Becerra y Juan Otero, por reyerta a bordo del vapor Virgen del Rosario”, presidía o tribunal o coronel de infantería de mariña Vicente Ramírez Suárez.

Descoñecémola sentencia pero pouco lles puido caer pois no ano 1926 porque nese ano Tristán seguía ocupando o cargo de Presidente da Sociedade, así o podemos ler cando se nos fala no xornal El Heraldo Gallego dunha manifestación que tivo lugar en Foz, encabezada por Manuel Lugilde Penelas. Esta marcha tiña como fin homenaxear aos tripulantes do avión Plus Ultra. No percorrer do desfile chégase ao peirao onde “los vapores surtos en el puerto, fueron engalanados por sus tripulantes que al mismo tiempo hicieron sonar sus sirenas”, posteriormente a manifestación “hizo irrupción en el local de la Sociedad de Socorros Mútuos, galantemente cedido por su presidente, don Tristán Alonso”. (Heraldo Gallego, 1926, 28 de marzo).

Por certo, nesta manifestación foi a primeira vez que se berra en Foz ¡viva Franco!, pois os manifestantes coreaban berros de: “¡Viva España!, ¡vivan los tripulantes del Plus Ultra!, ¡Vivan Sus Magestades los Reyes!, y ¡Viva Franco!”, esta vez era por Ramón, pero dez anos despois berrouse loando a seu irmán Francisco, tal e como xa temos contado en artigos anteriores.

O día 8 de xullo de 1926 o cronista oficial de Mondoñedo, don Eduardo Lence Santar, escribía no xornal El Compostelano, un poema dedicado á nosa vila, titulado No porto de Foz, do que nos gustaría extraer estes versos:
“vendo ó barbudo Tristán,
  o valente mariñeiro
  nas súas lanchas estopar
  e poñer fortes os remos”.

En 1932 Tristán aparece ocupando o cargo de vogal na directiva do Pósito de Pescadores, ao ano seguinte aparece ocupando o cargo de vice tesoureiro, pois o cargo de tesoureiro ocupábao Balbino López.


Fotografía de Santiago Pernas. Aparecida no xornal Vida Gallega de 1923.
Neste mesmo ano, e tal como recolle o xornal El Eco Gallego, Tristán participou como vogal no tribunal examinador de patróns de pesca. Segundo o referido xornal o 1 de abril tiña lugar na Axudantía de Mariña de Ribadeo  as probas  para acceder ao título de “patrones de pesca de embarcaciones de vela y vapor”, actuando como vogais “los patrones de pesca don Enrique González Martínez, don Virginio López, don Tristán Alonso López”.

No mes de outubro de 1935 ten lugar a traxedia do naufraxio do Hidro e a morte de Tristán e Xosé. Deixemos que sexa a prensa do momento a que nolo conte.

O 17 de outubro de 1935 o xornal La Prensa: diario republicano informaba sobre este suceso coas seguintes palabras: “en el puerto de Foz zozobró un barco pesquero, resultando muerto Tristán Alonso, práctico del puerto y Antonio Fernández”.
O xornal El Pueblo Gallego informaba extensamente sobre  este suceso que tivera lugar: “cuando regresaba de las faenas pesqueras la lancha Virgen del Carmen, zozobró en la barra del puerto, pereciendo ahogados su propietario y patrón don Tristán Alonso y el joven tripulante de 21 años, vecino de Marzán, José María Fernández.
Nueve tripulantes mas pudieron ser salvados tras largos esfuerzos.
El hecho produjo impresión enorme en toda la villa marinera, juntándose en la ribera de pescadores casi todo el pueblo y desarrollándose las consiguientes escenas de dolor.
Tristán Alonso era uno de los elementos más serios y prestigiosos del Pósito de Pescadores. Honrado y leal, correcto siempre, era muy querido y respetado de los pescadores. Había sido presidente de la Sociedad de Socorros Mútuos y vice del Pósito. Actualmente era práctico del puerto”, aproveita o xornalista para expresar o seu pésame aos familiares e aos mariñeiros de Foz “por la fatal desgracia que, reciente aún la trágica muerte de Ramón Fraga, otro de los buenos, viene a herirle de nuevo en lo mejor de sus filas societarias”. Supoñemos que se está a referir a Ramón María Fraga, que atopamos ocupando o cargo de vice secretario do Pósito de Pescadores no ano 1932.

Praia de Cubelas, en San Cibrao, onde apareceu o corpo de Tristán Alonso.
Tamén o xornal El Progreso se fai eco desta noticia e informa que o luns 14 de outubro zozobrara unha motora que: “iba tripulada por su propietario Tristán Alonso López y otros diez hombres más. La marea era viva y aunque el oleaje no era fuerte, el mar corría (...) al llegar a la barra un golpe de mar hizo zozobrar la embarcación, cayendo todos sus tripulantes al agua, y quedando aquella con la quilla hacia arriba. Los tripulantes a nado lograron asirse a la embarcación y sobre la quilla aguantaron la acometida de las aguas, corriendo todos grave peligro, pues aunque la costa no se halla lejos, no era posible llegar a ella a nado a causa de la corriente de mar, que es mayor en días de mareas vivas.
La motora Villa de Foz, que regresaba también de las faenas de la pesca, acudió rápidamente en auxilio de los náufragos, logrando salvar a los nueve marineros que se hallaban sobre la quilla de la lancha volcada, pues el patrón de la lancha Tristán López y otro joven tripulante José Fernández, habían desaparecido entre las olas, sin que sus compañeros nada pudieran hacer por salvarlos. Un hermano de Tristán murió hace años también ahogado y un primo hermano suyo corrió igual muerte en la misma barra de Foz. Las dos motoras Pájaro Amarillo y República, anduvieron toda la noche recorriendo en todas direcciones las inmediaciones de las costa en busca de los cadáveres de los dos náufragos”. (El Progreso, 1935, 30 de outubro).

Dos once mariñeiros que ían no vapor O Hidro nove foron salvados, pero os cadáveres dos dous falecidos continuaban sen aparecer.

O primeiro en ver terra foi Tristán, tres días despois do naufraxio do día 14 de outubro. No xornal Las Riberas del Eo podemos ler que “en la madrugada del día 17 del actual, cuando la pareja de carabineros del puesto de la Aduana de esta localidad, se retiraba del servicio nocturno, practicando de paso el reconocimiento de pista, se encontraron al llegar a la playa llamada de Cubelas con un hombre tendido en la arena, que enseguida comprendieron se trataba de un ahogado. Hechas a continuación las diligencias de rigor y personadas luego en el lugar del hallazgo las autoridades judiciales correspondientes, para el levantamiento e identificación del cadáver, resultó ser el del vecino de Foz, Tristán Alonso, que el lunes último patroneando una embarcación de su propiedad y al tratar de ganar la entrada de aquel puerto, una ola gigantesca les ha hecho naufragar”. (Las Riberas del Eo, 1935, 19 de outubro).

A noticia chega inmediatamente a Foz, onde se espalla por todo o pobo, así nolo conta o xornal El Pueblo Gallego no seu número do 23 de outubro: “el miércoles por la mañana súpose en Foz que en la playa de Cubelas de San Ciprián había aparecido el cadáver del infortunado  motorista marinero Tristán Alonso, caído bajo las olas la noche del lunes 14 unha vez coñecida a noticia varios autobuses saen de Foz repletos de compañeiros, familiares e representantes do concello, xulgado, carabineiros, Sociedade e Pósito para ir a San Cibrao “al llegar a la playa de Cubelas desarrolláronse emocionantes cuadros de dolor. El cadáver del conocidísimo marinero, que conservaba todavía en su bolsillo el reloj, hallábase apenas desfigurado, presentando solamente una herida en la cabeza que debió de ser la que al caer bajo las olas le hizo perder el conocimiento, pues la víctima sabía nadar y hasta se recuerda que en varias ocasiones realizó salvamento de náufragos.(...) fue transportado en el ataúd por compañeros y familiares al cementerio de San Ciprián, donde estuvo depositado hasta las cuatro y media de la tarde, velándolo continuamente los focenses y los dos coadjutores de Foz y San Ciprián. A dicha hora fue trasladado a su villa natal, siendo ya noche cuando la fúnebre caravana llegó a Foz, donde puede decirse que esperaba todo el pueblo en espontánea y elocuente manifestación de dolor. Siempre a hombros de sus compañeros y familiares fue depositado el cuerpo del honrado pescador en la morada de su íntimo amigo el secretario del Juzgado municipal don Manuel Blanco Muinelo, convertida en capilla ardiente, hasta el siguiente día que, tras las diligencias forenses de rigor, fue inhumado en el cementerio de esta villa (...) El cadáver del otro náufrago, José María Fernández, que era un mozarrón bueno y trabajador, de todos también muy querido, no apareció todavía.”

Unha vez soterrado en Foz Tristán quedaba por aparecer o cadáver de Xosé Fernández. O seu achado tivo lugar no concello de Tapia, na praia do Figo, en Salave. Resulta curioso, algo moi comentado aínda hoxe en día, que os dous faleceron no mesmo lugar, a barra de Foz, pero un apareceu en San Cibrao e outro na dirección contraria, en Tapia de Casariego. O xornal Las Riberas del Eo informaba da aparición do cadáver do mariñerio focego: “A última hora de la tarde del pasado sábado, en el punto de la costa denominado El Figo, en la inmediata parroquia de Salave, fue hallado por los jóvenes de aquella localidad Isidro Fernández y otro apellidado Reiriz, el cadáver de un hombre ahogado.
Praia El Figo, en Salave (Tapia de Casariego), onde aparece o corpo de Xosé Fernández.

Puesto el  hecho en conocimiento de las autoridades de la villa, estas se pusieron en comunicación con las de Foz, juzgando que dicho cadáver pudiera ser muy bien, como todo lo hacía presumir, el del joven desaparecido en la desgracia ocurrida en aquel pueblo el día 14, acordando se personasen en el lugar del hallazgo los familiares del mismo al día siguiente para su reconocimiento. En la mañana del domingo se trasladó el Juzgado con el médico forense don Vicente Sanjurjo y el municipal don Enrique Álvarez a Salave, y enpresencia de los familiares, y de numerosos vecinos de Foz que les acompañaban en esta triste peregrinación, se procedió a la identificación del cadáver, resultando, efectivamente, ser el del joven de 23 años de edad José María Fernández y Fernández, natural de la villa de Foz (…) por disposición facultativa no pudieron ser trasladados los restos del infortunado joven a Foz, como era el deseo de sus deudos, y después de practicada la autopsia, recibió cristiana sepultura en el cementerio de Salave, celebrando a continuación, en aquella iglesia, funerales por su eterno descanso”. Pouco podían imaginar os veciños de Salave que o lugar do descanso eterno de Xosé María non estaría no camposanto desa parroquia senón nunha tumba, algúns din que sen nome, do camposanto de Foz.

Deixemos que sexan as verbas de Suso do Bahía as que nos relaten o que aconteceu co corpo de Xosé María Fernández cando: Tempo mais tarde a nai do mariñeiro, María de Gabrieliño, quixo recuperar os restos do fillo e intentouno cumprindo a legalidade, pero os trámites eran longos e moi custosos para aquelas economías de subsistencia e, por suxerencia do cura párroco,don Xosé Louro, acordaron o seu traslado clandestino, para o que se contou coa complicidade da Garda Civil de Tapia e a de Foz, non dándose por enterada da manobra, cando naqueles tempos, tan convulsos, vixiábase a cotío todo movemento na beiramar; circunstancias patéticas, que deron lugar a actitudes dunha grande xenerosidade, altruísmo e valor humano .
Precisábase ademais unha embarcación disposta a asumir o grave risco da viaxe ilegal cun cadáver a bordo, labor ao que se prestou Xesús Lestegás, “ o Relámpago”, vello e recio lobo de mar da nosa adolescencia,, patriarca da coñecida e prestixiosa saga mariñeira, coa súa lancha “María”, da que era dono e que el mesmo mandaba.
O desembarco do cadaleito fíxose no muro da vella farola da Rapadoira e trasladouse á casa do armador, en Marzán, onde os restos de Xosé quedaron tres días alumeados por unha “mariposa”, ata que foron depositados no cemiterio parroquial.
A gratitude da nai durou por toda a vida; endexamais esqueceu a acción humanitaria, xenerosa, altruísta e arriscada do Relámpago”.


E así foi como unha historia que comezou como unha desgraza acabou rematando como unha historia de valor incalculable, de compañeirismo impagable e dun altruísmo tan propio dos de Foz.

A PEDRA DO SOL DE BURELA E OUTRAS PEDRAS SAGRADAS.

Fraga de Rúa, fotografía da asociación Mariña Patrimonio.
No libro Burela. Apuntes históricos y Crónica del siglo XX, obra de Ricardo Pena Domínguez, na súa páxina 31, podemos lelo seguinte: “A Pedra do Sol o “Pedra sobreposta”, respetada con un cierto miramiento mágico a causa de sus incisiones o grabados que semejaban círculos radiados, se destruyó, reducida a gravilla, en los años cincuenta.
Casi enfrente del cementerio municipal, se pueden ver actualmente las rocas sobre las que se asentaba; su emplazamiento le permitía recibir los primeros y los últimos rayos solares”.

Don Ricardo informa tamén que no Catastro de Ensenada (1753) aparecía unha mención á citada pedra funcionaba como un marco divisorio entre as parroquias de Burela e Vilaestrofe. Non estaba errado, pois trala consulta  do mencionado catastro puidemos comprobar que a parroquia de Burela lindaba: “principiando por el Norte en la rivera del mar al sitio de Areamole y de allí al Castelo das Eiras hacia el Leste, dividiendo la feligresía de San Pedro de Cangas en derechura al sitio de la fuente de Pedragas, y Pena Sobreposta hacia el Sur, dividiendo la feligresía de San Roman de Villaestrofe y de alli al sitio de Pena Partida y sigue al sitio de Pena Rama y biso do Cabron hacia el Poniente dividiendo la feligresia de Santa Maria de Cervo y de alli al sitio que llaman Marossa y rivera del mar, primera demarcacion”.

No mesmo Catastro, pero agora na parroquia de Vilaestrofe, podemos ler: “linda principiando por el Norte en la Pena de Moura al sitio de (Lamosos?) y sigue a la fuente de este nombre dividiendo las feligresías de Santiago de Sargadelos y Santa María de Burela y de allí sigue a la fuente de Pedragás al sitio del viso da Rañadoira por el Leste dividiendo la feligresía de San Pedro de Cangas”.
Acabamos de comprobar como a Pedra Sol, bautizada así polos veciños de Burela, aparece coa denominación de Pena Sobreposta no Catastro de Ensenada, aínda que na parroquia de Vilaestrofe denominan a esa mesma pena como Pena Moura. Como vemos o termo mouro, aparece outra vez vinculado ao mundo imaxinario, ao mundo lendario no que se envolve o tempo histórico que denominamos castrexo ou ben outro anterior, como pode ser o megalítico.

Na páxina de toponimia da Xunta de Galicia aparecen en Burela varias mencións e así vemos como hai un accidente costeiro, denominado Furna, que se lle chama Ronca da Pena Moura, tamén aparte da mencionada Pena Moura aparece nesta páxina unha Cova Moura.
A pregunta inmediata que nos facemos é si hai máis penas mouras que aparezan reflectidas nese Catastro de Ensenada. Despois de consultalos lindes parroquiais dos distitintos concellos da Mariña nese  documento de 1753 atopámonos cos seguintes resultados:

Petrogrifo do Incio.

CONCELLO ALFOZ.

Neste concello atopamos unha pena moura (mouriza neste caso) na parroquia de Adelán , que segundo o mencionado catastro linda principiando: ”por el Norte en el Pedreiro de Fornos siguiendo a la pena Moriza y pena Ferreira”, outros lindes interesantes son “penedo dos Corbos, fuente de Abeledo y del Pombeiro y a la dos tarreos bellos, al Campo da Pena dos Bolos y al marco da costa da Cruz de Cabeza”.

Na parroquia de Santa María do Pereiro, segundo informa a páxina da Xunta, aparece un monte denominado a Costa da Moura.

CONCELLO DE BARREIROS.

Neste concello non atopamos referencia algunha a penas mouras no Catastro do marqués de la Ensenada, pero na páxina de toponimia da Xunta de Galicia menciónase un lugar coñecido como “as penas mouras”, sito na parroquia de San Xusto de Cabarcos.

CONCELLO DE CERVO.

Na parroquia de Castelo atopámonos cunha fonte da Moura: “rego avajo asta el rio grande y por el abajo al rego de orxaellas y por este arriva a la fuente de Mourisca dividiendo las Feligresias de Santa Maria de Lieyro y Santa Maria de Cervo”.

Outra Pena Moura atopámola nas lindes parroquiais de Cervo. Decidimos transcribir a contestación completa pola riqueza toponímica: “linda principiando por el Norte en la pena de Bal Ramos y orilla de la mar, siguiendo por ella en derechura a la Pena da Moura y Cruz do Paraño, por el camino a la fuente de Folgueiras y Rego de Nardion, dividiendo la Feligresia de Santiago de Sargadelos, dando buelta por la Area Marosa, Viso do Cabron, Cruz de Pena Rama, Pena do Porco, Calvarios de Sargadelos y Cruz da Rega, siguiendo a la Fuente de Folgueiras, rego de Nardion caminando a la Pena de San Pedro y al Rego do Teixo por el Sur dividiendo las feligresias de Santa María de Burela y San Roman de Villaestrofe, siguiendo en derechura al monte da Lagoa y vaxa a la fuente Mourisca”.

Na parroquia de Sargadelos vemos que a Pena Parda de Paraño divide a de San Román de Vilaestrofe “y de alli dando buelta acia el Poniente a la Peña da Moura”, que debe de ser a que divide Vilaestrofe de Burela ou sexa, a Pena do Sol.

Fotografía da asociación Mariña Patrimonio.

CONCELLO DE FOZ.

Na páxina da Xunta atopamos referencias a Moura, como accidente costeiro, na parroquia de Fazouro, a Rilleira Moura, en Cangas, Fonte da Lama Moura en Cordido e a Os Mourás na parroquia de  Santa Cilla.

CONCELLO DE LOURENZÁ.

Nos lindes parroquiais de Santo Tomé en 1753 vemos como dende un marco“que se nombra de la Cruz de las Cruzeiras y deste a la esquina de la casa de don Juan Zenzano, vezino de la villa de Rivadeo, quedando dicha casa dentro del termino de esta feligresía desde la que sigue atravesando el rio que llaman Santo Thome ba a dar a la Pena Moura y de esta a un marco que nombran Coba da Jemara”.

Na páxina da Xunta atopámonos cuns prados na parroquia de Santo Tomé denominados Fonte da Moura.

CONCELLO DE MONDOÑEDO.

Na parroquia de Vilamor no punto en que se divide da de Santo Adnés de Masma atopámonos con outra “Pena Moura de Lago”.

Na páxina da Xunta atopámonos con unha referencia a Moural, unha entidade poboacional, na parroquia de Santa María Maior e outra entidade denominada Pena Moura en Viloalle.

CONCELLO DE  RIBADEO.

Nos lindes parroquiais de Cubelas de 1753 vemos como se menciona o río de Ramos “por el que sigue hasta el Camino Real que de la villa de Ribadeo pasa al lugar de la Puente y atravesando dicho camino prosigue por el citado arroyo arryva hasta la Pena Moura”. Esta mesma pena vémola nos lindes da parroquia de Ove, en concreto no lugar en que se divide da parroquia de Cubelas.

Na páxina da Xunta atopámonos coas seguintes referencias:
Na parroquia de Couxela temos Cortiña do Moural, Pena Moura e Moural. Na de Cedofeita atopámonos con a Pena Moura, este mesmo termo aparece nas parroquias de Cubelas e Arante.

Pena do encanto en Ribadeo. Fotografía asociación Mariña Patrimonio
CONCELLO DO VALADOURO.

A parroquia de San Xiao de Recaré dixídese da de Santo Tomé de Recaré no lugar no lugar coñecido como Fonte de Pedreira “prosiguiendo al sitio de Vilasuso, Pena Moura y Carvallos
Por outra banda a parroquia de Vilacampa comeza “ en el sitio del Euton?, Barreira Moura y sitio de Castelo (...) siguiendo rio arriva al sitio de Ponte de Escoura (...) en derechura al Penedo Nobo, Fonte da Mora, Chao de Barzia”.

CONCELLO DE XOVE.


No Catastro non atopamos referencia algunha ao termo Moura nin a ningún dos seus derivados, mais na páxina da Xunta atopámonos con un accidente terrestre coñecido como a Pena Moura, na parroquia de San Isidoro do Monte e na parroquia da Rigueira. Na de San Isidoro do Monte tamén nos atopamos co termo Laxamoura. En Xuances aparece tamén Pena Moura, esta vez dando nome a unhas terras de labor e o termo Penas Mouras para un accidente costeiro.
Mámoa de Xove. Fotografía da asociación Mariña Patrimonio.FLETE DO FALCÓN BRANCO, BARCO HOLANDÉS NO RIBADEO DE 1652.


 
Poucas veces transcribimos documentos completos, os nosos traballos van case que sempre por outros camiños, pero neste caso pareceunos importante o documento en si, tanto que decidimos transcribilo para os lectores e investigadores.

O seguinte documento trata do flete dun barco holandés, que se realiza en Ribadeo, no ano 1652:

“En la villa de Rivadeo a diez y siete dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y cincuenta y dos anos por ante mi escribano publico y testigos pareció presente el capitan Zique Zeques, vezino de Ansterdan en los estados de Olanda, maestre de la nao nombrada El Falcon Blanco, surta y ancorada en el puerto y ria de la dicha villa de Rivadeo y dixo que estava (1) la dicha su nao con Estevan Reimondo y Miguel Perez Grandallana, vecinos de el Concexo de Castropol para cargar lo susodichos la mitad de toda la cantidad de maderas de roble y castaño que la dicha nao buenamente pudiere llevar de los dichos dos generos de cada uno dellos la mitad para navegarlas y conducirlas desde el puerto de esta dicha villa al puerto de la ciudad de San Lucar de Varrameda, reino de Andalucia a entregar a las personas a quien fueren consignadas conforme a los conocimientos de cargacion por el flete y con las condiciones siguientes:

Primeramente, que le an de dar la dicha mitad enteramente de carga de madera que como dicho es pudiere llebar la dicha nao dentro de treinta dias de labor y buen tiempo, que an de correr y contarse desde el dia que la dicha nao estubiere a proposito para recivir la carga y hubiere salido y descargándose la dicha nao de la mayor cantidad de sal que al presente tiene por lo qual an de llebar las dichas maderas a bordo de la dicha nao y a boca de portanuela della dentro del dicho termino.

Y con condicion que estando la dicha nao cargada y despachada con el primer tiempo favorable que Dios nuestro Señor diere no lo perdiendo a de salir del puerto desta dicha villa  y seguir su derecho biaxe hasta llegar al puerto de dicha Ciudad de San Lucar de Varrameda en donde haviendole Dios llebado a salbamento hara la entrega de dichas maderas a las personas a quien como dicho les fueren consignadas en dichos conocimientos de cargacion.

Cuadro que representa o Amsterdam do século XVII.
Y con condicion que las tales personas que como dicho es recivieren dicha smaderas y a quien fueren consignadas dentro de dichos quince dias de labor y buen tiempo que an de correr y contarse desde el dia de la llegada de la dicha y curso della a las tales personas an de descargar  las dichas maderas sancandolas de la dicha nao en barcos y  yendolas a recibir a bordo y boca de portaduela della sin detenerse mas tiempo alguno en la carga y descarga de la dicha nao pena de las costas, danos y gastos que de la demora y detencion se causaren a la dicha nao, maestre y gente della.

Y condicion que dentro de otros quince dias consecutivos y corrientes que an de correr y contarse desde el dia en que se hubiere a acavado la descarga an de dar y pagara al dicho maestre o a la persona que a su causa y poder ubiere veinte y un reales de moneda de vellon usual por corriente al tiempo de la paga por cada uno de los carros de las dichas maderas que llebare en la dicha nao y entregare según dicho es con mas trescientos reales de moneda de vellon corriente para una capa para el dicho maestre la paga de la qual se a de ratear entre las personas que recivieren todas la maderas que fueren cargadas en la dicha nao ansi la dicha mitad de carga de que figura en esta escriptura como las demas de las maderas que otras personas cargaren en la dich anao y las abertas acostumbradas según uso de la navegación de la mar todo ello junto en una paga y en adelantacion y costas que sobre la cobrança se siguieren y caussaren y danos, gastos y menoscavos que se siguieren de la demora y con condicion que si le detuvieren mas tiempo y dias algunos de los contenidos en esta escriptura ansi en la carga como en la descarga de las dichas maderas pagase flete de las dichas maderas capa y averias que por cada uno de los dias que mas le detubieren le an de dar y pagar ducientos reales de moneda de vellon para el gasto de dicha nao, maestre y gente della, por los quale pueda executar como por el flete y primas de las dichas maderas siendo en la liquidacion de dichas demoras creida por su solo juramento  y simple declaracion en que  defendido sin que necesite de otra pruba ni justificacion alguna.

Y con condicion quel dicho maestre a de dar en esta (1) a los dichos Miguel Perez y Estevan Martinez Reymondo dos mil reales prestados a cada uno dellos de los quales le an de dar primera y segunda letras sobre personas que las acepten y paguen en moneda corriente al tiempo de la paga dentro de ocho dias de la bista de dichas letras a cuya paga y seguridad demas de la obligacion general especialmente ban ypotecadas las maderas que los susodichos cargaren en le dicha nao como lo van ala paga del flete demoras y capa presentes los dichos Estevan Martinez Reimondo y Miguel Perez Grandallana que aceptaran esta escritura con las condiciones en ella contenidas y se obligaron con sus personas y bienes de que seran cumplidas y pagadas segun derecho sin que falte cosa alguna y sin que la  obligacion especial derogue alguna ni por el contrario la una a la otra por especial y espresa obligacion especial y señaladamente obligaron e ypotecaron a la paga  por mis personas de todo ello, las maderas que fueren cargadas en la dicha nao para que no se puedan vender trocar ni en manera alguna enaxenar sin que primero este pagado el flete capa y demoras susodichas con mas los dichos dos mil reales que le an de dar las dichas letras de que  ba escrito y la benta y enaxenacion que en contrario siguiere sea en si nulla y de ningun balor ni efecto y el dicho maestre se obligo con su persona y bienes y la dicha nao y bajel y aparexos della y lo mexor y mas bien parado de cumplir lo que ba obligado y deve cumplir como tal maestre y capitan de la dicha nao pena de pagar a los susodichos las costas, daños yntereses y menoscavos que por raçon de no los cumplir se les siguieren y causasen y todas partes cada una por lo que le toca dieron su poder a todos los jueces y justicias seglares de los reinos y señorinos de su Magestad donde esta escritura fuese presentada y que se le hagan cumplir y pagar como por sentencia difinitiba como juez competente (1) en cosa firme y juzgada y renunciar con su propio fuero (...) otorgaron escritura de fletamiento en forma y lo firmaron de sus nombres siendo testigos Diego Gonzalez de Rivera y el canonigo Antonio de Muyas?, vecinos desta dicha villa y Bartolome Rodriguez, vecino de la feligresia de  San Juan de Piñeira y yo como escrivano doi fee y conozco a los dichos otorgantes”.
Un plano da ría de Ribadeo na primeira metade do XVII.


Descoñecemos se chegou ao seu porto ou, se polo contrario, se afundiu. Agardamos que a travesía do Falcón Branco non tivera inconvinte ningún.

miércoles, 8 de marzo de 2017

PESCA E BARCOS DE FOZ NA PRENSA DE 1949.

Vapor Dominga. Sacado do libro Foz a xanela dos nosos devanceiros, p.60

Xa temos escribo un artigo sobre a costeira do bonito no ano 1946, para iso transcribíamos un artigo de Álvaro Cunqueiro. Hoxe imos falar un pouco, porque pouco sei, daqueles barcos que noutrora ancoraban galantes no peirao de Foz.

Sei que entre os que lean este artigo xurdirán nomes de barcos que non menciono eu, seguro que iso acontece, entón o lector pode ignoralo problema ou solucionalo mandándome un correo cos nomes deses barcos para, se é posible, atopar máis información sobre eles.

A primeira noticia que vou facilitar fai referencia ás costeiras que, aparte de significar unha entrada de cartos nas economías familiares focegas, tamén eran un longo tempo de incertidume, pois, ao contrario do que acontece hoxe en día, sabíase que o familiar embarcado estaba ben o día en que partía e o día en que atracaba.
Durante o tempo da costeira o que reinaba en Foz era o silencio. Os que quedaban en terra anhelaban aquel silencio pois só se rompía para dar malas novas. No silencio reinaba a tranquilidade.

No ano 1949, segundo nos conta a prensa, un total de 170 mariñeiros saen de Foz para realizala costeira:
Éxodo marinero.- 170 marineros, tripulando 14 embarcaciones:María Teresa, Quintanero, Remigia, Dominga, Carmen, Santa María, Sebito, Oruña, Pepito, Lestegás, Milagrosa, Alfa, Villa, María y Don Tomás, han zarpado rumbo a Santander y Vizcaya para dedicarse a las faenas de la pesca. Este éxodo se debe a la prolongada crisis pesquera que llega alcanzar cariz de tragedia en este puerto, vértice del Golfo del Masma, justamente marinero, que sufre con todo rigor sus consecuencias. Evocando a su patrona, la Virgen del Carmen, emprende esta legión de creyentes marineros un viaje de ímprobos sacrificios, con la sola ilusión de procurarse su subsistencia y de sus desvalidas familias. No importa que en su rudas faenas (que por si solas son credencial del mayor aprecio) encierren la incertidumbre de una tragedia sin visos de retorno. Ninguna de estas previsibles causas son óbice para que estas decenas de marineros, que comprende desde los viejos lobos de mar que hicieron de su profesión un apostolado, hasta los bisoños que empiezan la senda de sus antecesores, miren con valor y entereza el inmenso Océano, a sabiendas de que encierra el pan de cada día, pero sin jactancia al que puede ser lecho eterno.
Deseamos el pronto y total retorno de estos marineros…” (1949, 23 de maio. Las Riberas del Eo).

Neste mesmo mes de maio do 49 ten lugar en Lugo, en concreto nas dependencias da Deputación Provincial, unha exposición organizada pola fronte de Xuventudes de Falanxe. Entre os moitos obxectos expostos destacamos  “un motor de aviación en miniatura, con todos sus detalles, dispuesto para el funcionamiento, con un peso total de 250 gramos. Es autor del mismo José Martínez, perteneciente a la local de Foz”. (1949, 13 de maio. El Pueblo gallego).

Pero os barcos de Foz tamén marchaban cara Irlanda a pescar bonito no Gran Sol: “Después de un mes dedicado a la captura del bonito ha regresado de las costas de Irlanda la pareja bonitera formada por los pesqueros Quintanero y Reiriz, los cuales durante este tiempo solo realizaron cuatro recaladas para vender la pesca y aprovisionarse de consumo. En estas largas travesías para hallar los bancos de atún y bonito han tenido que navegar hasta 47 horas de la costa. El valor de la pesca capturada por esta pareja se aproxima a 200.000 pesetas. Les deseamos a estos bravos marineros que la suerte siga premiando en el futuro su laboriosidad y arrojo”. (1949, 10 de outubro. Las Riberas del Eo).

Naquel ano do 49  o porto de Foz non tiña nada que ver co actual, polo menos no referido ao movemento portuario.
No xornal anteriormente mencionado aparece unha relación do movemento do porto de Foz nos primeiros quince días do mes de setembro. Gracias a ela sabemos que entraran en Foz o Sofía López, procedente de Xixón e con carga xeneral; o Adela López, de Vigo con sal; o Amador, procedente de Burela con cargamento de pino; o Rosalina, procedente de Avilés e con carga de abonos químicos; o San Luís, dende San Sebastián e con carga de cemento.
Pero deste mesmo porto saíran o seguintes barcos: o Sofía López, para Ferrol, cargado de patacas; o Adela López, para Xixón, con pinos; o Amador, para Xixón, con pinos; o Adela López, para Burela para completar carga; o San Lorenzo, para Santo Estevo de Pravia, con raís e vagonetas; o Sofía López, para Coruña, cun cargamento de patacas;  o San Luís para San Sebastián con travesas para o ferrocarril; o Rosalina, para Luarca con rolla; unha nova saída do San Lorenzo de Foz, esta vez para Bilbao con tablilla e o Mina Bédabo para Xixón con pinos, que entrara en Foz procedente da Coruña en lastre.

O movemento en toneladas do porto de Foz nestes quince primeiros días foi o seguinte:

Entradas:  sal, 200;  carga xeneral, 350; abonos químicos, 90; cemento, 85.
Saídas: pinos, 1100; patacas, 350; rolla, 90; travesas, 80; tablilla, 210; raíles e vagonetas, 60.

Porto de Foz en 1943. Sacado de www.maremasma.com

A principios do mes de maio deste ano informa a prensa de como se recibira en Foz, con fonda emoción, a noticia de que o Consello de Ministros acordara levar  acabo “la ejecución de las obras del muelle de atraque del puerto de Foz por un importe total de 9.635.088,41 pesetas. Indescriptible júbilo causó la referencia del Consejo de Ministros del 27 de mayo último, en el que ha sido acordada la ejecución  por subasta de los muelles de atraque por un importe de 9.635.088,41 pesetas. La villa tuvo conocimiento mediante el volteo de campanas y disparo de profusión de cohetes.
Los edificios oficiales y particulares amanecieron engalanados luciendo la flota surta en el puerto sus empavesados, al igual que los pesqueros de nuestra flota que se halla en aguas de Santander y Vizcaya, a los que comunicó la noticia, la Cofradía de Pescadores de Foz por mediación de las Cofradías de dichos puertos.
Es obvio justificar la satisfacción que invade a nuestro pueblo, puesto que la magnitud de las obras, próxima a los diez millones de pesetas, jalonan una etapa de prosperidad que cambiará en breve la fisonomía de la laboriosa villa de Foz, que además de ser uno de los primeros puertos de cabotaje de la provincia, con estas obras verá asegurado su creciente movimiento (...)Otro de los atractivos que Foz presentará este verano es sin duda la magnífica pista que para espectáculos varios está construyendo el propietario del confortable hotel Bahía, contiguo a dicho edificio. Por tal motivo el propietario, señor Fernández, se desplazó a diversas ciudades del Norte al objeto de estudiar lo más moderno en estas instalaciones”. (1949, 11 de maio, Riberas del Eo).

Non quero rematar este artigo sen facer unha referencia á camaradería que existía entre os mariñeiros de Foz, tal e como da conta esta noticia aparecida no xornal anteriormente citado. Segundo o xornalista conta : “La embarcación de este puerto denominada Oruña II, que se encontraba dedicada a las faenas de pesca en aguas de Santander, sufrió una avería de importancia que le imposibilita para hacerse a la mar en una temporada. Al tener conocimiento de esto las otras trece embarcaciones de Foz, que se encuentran en aquellas aguas, distribuyeron entre ellas los tripulantes del buque averiado, al objeto de que participen de sus caladas los días de paro forzoso que se verían obligados a soportar sin esta desinteresada ayuda”.

Hoxe en día realizar isto sería imposible polo tema dos seguros e dos contratos pero naquel tempo as cousas eran distintas e a camaradería máis fonda, ao fin e ao cabo, todos eran de Foz.

Pero o mar, ou así o din os mariñeiros, reclamou o seu pago. Esta vez foi o naufraxio dun deses barcos focegos que participaran na costeira da que falamos a principio deste artigo. Estamos a falar do Sebito, que si ben se perdeu puido salvar o motor, o aparello e o máis importante, a tripulación ao completo. Segundo o xornal La Noche: “a las primeras horas de la noche, cuando se dirigía a las faenas del chicharrón, la embarcación Sebito, de este puerto, integrada por 13 tripulantes sufrió una avería en el motor en el momento en que se disponía a cruzar la barra. A las voces de auxilio acudió una gasolinera con intención de salvar los náufragos teniendo que desistir de su propósito antes de llegar a la barra debido a las rompientes, que ésta traía y la falta de visibilidad. En tan angustiosa situación permaneció el Sebito dos horas a merced de las olas y cuando el fatal desenlace parecía inminente un golpe de mar lo lanzó contra unos peñascos con lo que logró salvarse toda la tripulación así como el motor y aparejos del pesquero, quedando desecha la embarcación. Las pérdidas materiales se calculan en 70.000 pesetas. La embarcación era propiedad de los señores don José Morán Morán y don Teodoro Moreda Fernández”. (1949, 28 decembro. La Noche)
martes, 14 de febrero de 2017

AS 3 MORTES DE ELVIRA DARÍO. UNHA XUDÍA NO RIBADEO DO S.XVI.
Elvira Darío morreu tres veces: a primeira cando a abandona súa nai; a segunda cando seu pai a manda criar nunha casa allea e a terceira cando se lle impide ser educada na súa relixión, na súa cultura e na súa lingua. A morte física entendémola máis como unha liberación que como un final. Seguro que a Elvira, bautizada e criada por cristiáns, a xente de ben nunca lle permitiron esquecer a súa orixe xudía, da que, por desgracia, o descoñecía todo.

Quen era esta Elvira Darío e que facía no Ribadeo do século XV?

Para contestar a esta pregunta debemos de situarnos na cidade de Mondoñedo a mediados do mes de febreiro de 1659. Nesa data as tropas mindonienses marcharan, encabezadas polo cabo de milicias don Antón de Carballal, a combater nas guerras con Portugal. Quedaba na cidade como cabo de milicias o fillo de Antón, don Carlos Carballal.

Atopábase este paseando pola praza da catedral cando se encontrou con Álvaro de Miranda, con Pedro Carlos, irmán do anterior, co cóengo mindoniense Fernando Vázquez de Baamonde e co licenciado Antón Maseda. Este último discute con Carlos de Carballal e no calor da disputa o cabo de milicias chamoulle Xudeu, a resposta de Antón Maseda non se fixo esperar: “¡ A mi judio, mentis como villano, seanme todos testigos que me llamo judio!”.

Isto que semella unha verdadeira tontería rematou en xuízo, aínda que non o podamos crer. Despois das declaracións testemuñais podemos ver como xudicial aparecen as filiacións xenealóxicas dos dous contendentes.

A de Carlos de Carballal afunde a súas raizames en familias fidalgas de cristiáns vellos mentres que polo contrario a de Antón Maseda atópase cunha  ascendencia xudía.

Se ben na relación presentada por Antón Maseda non hai referencia algunha á súa orixe hebraica, na documentación acreditada pola parte contraria, Carlos Carballal, si se menciona uns documentos que testemuñan esa orixe xudía: “autos y probanças de un pleito litigado en Valladolid en la Sala de Hijosdalgo por Vasco Rodriguez ... cuya causa parece tiene origen en el año 1544 el Bachiller Vasco Rodriguez puso cierta acusacion ante el Obispo de Mondoñedo contra Ines Alonso, muger de Pedro Fernandez da Mota”.  Neste preito de 1544 o bachaler Vasco Rodríguez da Retorga, médico en Ribadeo, denuncia a Inés Alonso porque esta lle chamara xudeu. Nas preguntas que se lle realizarán ás testemuñas o avogado defensor da citada Inés incorpora unha cuestión que fai referencia á orixe do pai do citado bachaler.

A esta pregunta responde Álvaro Fernández do Casal, tío por parte de nai do bachaler, quen afirmaba que “conocio al Maestre Pedro, padre del dicho bachiller Vasco Rodriguez, que vino a Galicia en una nao que aporto  al Alfoz de Ribadeu, e se dezia, que dicho Maestre Pedro, e maestre Diego, su padre, venian juntamente con otros Judios en dicha nao, no sabe si venia desterrados o no, sino que se dezia y era publico, que los sobredichos, y otro que llamavan Maestro Lope, despues de desembarcados en tierra se bautizaron, siendo hombres y maestres de Physica e se tornaron cristianos”.
Outra testemuña é Aldonça Martínez, unha criada que traballaba en Ribadeo e que aporta gran cantidade de datos, de aí que decidíramos transcribir integramente esta declaración.
Atopábase Aldonza: “sirviendo en Ribadeu a unos amos que señala, vio como aporto una Nao con Iudios al Puerto de Ribadeu, que dezian venian huidos, que el Rey los mandava salir de sus Reynos, y que vio que Maestre Pedro, padre de dicho Bachiller Vasco Rodriguez, e Maestro Lope, su hermano, e Maestro Diego, padre de ellos, salieron en la dicha villa de Ribadeu, y con ellos una muger, que ddezia era muger del dicho Maestro Pedro, y se fueron a vivir a una casa que la testigo señala y alli vio acordaron de se bautizar y teniendo dos bueyes muertos y carneros para se bautizar un dia Sabado, se avian de bautizar al Domingo”.


Polo que podemos entender este grupo de naos cargadas de xudeus chegaba a Ribadeo como resultado da orde dada polos Reis Católicos a finais do século XV e coñecida como o Decreto de Expulsión, segundo a cal tódolos xudeus residentes no territorio español terían un prazo breve de varios meses para bautizarse ou ben abandonar España. Moitos deles embarcaron con diferentes destinos, correspondéndose estes que arriban a Ribadeo a un de tantos grupos de naos que con xudeus saían de España. Por desgracia descoñecemos de ónde viñan e para ónde ían, tan só sabemos que atracaron en Ribadeo.

Despois do declarado anteriormente, Aldonza a primeira das mortes de Elvira, o momento en que  é abandonada por súa nai: “ estando la testigo en casa dellos, la dicha muger dixo a la testigo fuesse con ella a la Ribera, y se fueron, y dicha muger (que venia parida de poco) se metio en el Bagel y se fue a la Nao con otros hombres que en el Baxel estavan y dixo a la testigo que luego venia, y estandola esperando llegaron dichos Maestro Pedro, Maestro Diego y Maestro Lope y le preguntaron a dicha muger y les respondiò se metiera en el Baxel y se fuera al Navio; y que ellos la empeçaron a llamar dando gritos, la qual no les respondio, antes la Nao levanto velas y se fue del Puerto, y que dichos Maestro Pedro y su padre y su hermano, se tornaron ala villa y a su casa”.

A muller de Maese Pedro, ante o inmediato bautizo do seu marido, sogro e cuñado, decide deixar todo en Ribadeo e marchar cos homes e mulleres da súa relixión. Isto podemos entendelo, mais, cústanos un pouco comprendela razón do abandono da súa filla, probablemente se deba a que si embarcaba con ela o seu marido podía denunciala por secuestro e  a xustiza podía obrigala  abaixar do barco.

Pouco despois de marchar os  exiliados hebraicos, os tres mestres desembarcados bautízanse: “ y al otro dia, Domingo, se bautizaron en la Iglesia de Santa Maria de la villa de Ribadeu, y los vio la testigo bautizar a todos tres de pie, desnudos, que no tenian sino unos pañicos calços, que se usavan al tiempo, y que seria de edad Maestro Pedro, 20 años, Maestro Lope, 15, Maestro Diego , 50 y de alli tomaron los dichos nombres, el uno Maestre Pedro, el otro Maestre Diego y el otro Maestre Lope, que antes no sabe como se llamaban. Y que en dicho dia tambien bautizaron a una niña que avia dexado la dicha muger que se fue y le pusieron por nombre Elvira Dario, y afirma la testigo que la vio bautizar por vista de ojos y se hallò presente”.


Mestre Pedro, que exercía a profesión de médico,  de igual maneira que seu pai e irmán, logo casaría cunha muller cristiá: “ Y que entraron usando oficio de Medicos y fueron a hazer una cura a Alonso Lopez de Nabia, el qual tenia por criada a Sancha Lopez y despues que hizieron la cura dicho Alonso Lopez casò dicha Sancha con dicho Maestre Pedro y despues de casados se tornaron a vivir a Ribadeu y tuvieron por hijo a dicho Bachiller Vasco Rodriguez. Y de alli se fueron al lugar da Retorga”.
Unha vez casados Pedro e Sancha a presenza con eles da filla do primeiro vólvese molesta, de aí que mestre Pedro se desfaga dela, tal e como nos conta a testemuña Xoán López de Piñeiro, que nos di que mestre Pedro “tenia una niña pequeña que la queria dar a criar y la dio a unas personas que señala”. Esta é a segunda das mortes de Elvira, abandonada por seu pai é criada por outra familia.
Como mencionamos anteriormente mestre Pedro e Sancha López tiveran por fillo a Vasco Rodríguez da Retorga. Este bachaler exercerá en Ribadeo a mesma profesión que seu pai, médico, tal e como podemos ver na acta municipal de 1550, resumida por Méndez Sanjulián, : “y el pueblo pidió que se la separase del trato de las gentes y que el médico Bachiller Vasco Rodríguez da Retorga y Maestre Francisco, cirujano, declarasen bajo juramento que María era malata”.

O fillo de mestre Pedro, Vasco Rodríguez da Retorga, casará con María Iañez e desa unión nace Vasco Rodríguez de la Vega, quen en 1573 entabla preito para que se lle recoñeza a súa fidalguía. No ano 1583 “se dio sentencia por los Alcaldes de Hijosdalgo, declarando a dicho Basco Rodriguez de la Vega por llano y pechero”, sentencia que se confirma en 1588 polo presidente e oidores da Real Chancelería de Valladolid.

Esta ascendencia hebraica, por moito que se bautizaran, pesou sempre na familia dos Maseda, aos que nunca lles permitiron esquecer a súa orixe, polo menos mentres viviron en Mondoñedo: “que muchas vezes, y en diferentes ocasiones en Mondoñedo y en otras partes, llamaron al padre, abuelo y bisabuelo de don Antonio Maseda publicamente Judios y Christianos nuevos”.

Un exemplo deste lembrarlles a súa orixe xudía ten lugar, no ano 1629, na cidade de Mondoñedo, así nolo conta Alonso Ledo que traballaba na cidade da Paula : “usando el oficio de Tundidor en la ciudad y teniendo su banco debaxo de los portales  de la casa en que vive Bartolome Ares Maseda, el viejo, que està en la cabecera de la plaça, un dia que no se acuerda, estando trabajando, viò que Bartolome Ares Maseda y Alvaro Luaces, Capitan y Regidor, estavan en la plaça junto al banco del testigo, o quatro braças, poco mas o menos, y Alvaro de Luaces tuvo palabras con Bartolome Ares Maseda, y entre algunas que le dixo, oyò el testigo le dixo estas formales palabras “Vayase con el diablo, que es un Iudio”, y Bartolomè Ares Maseda le respondio: “Vayase con el diablo, que es un viejo loco” y a esto se hallò presente  Ares Fernandez de Villamil, que los aparto y no se hallò otra persona presente ... y antes que hubiese sucedido lo que lleva referido Alvaro de Luaces tuvo con el testigo una sinrazon, que le obligò a quitar una daga para matarle y lo hiziera sino se lo impidiera el Licenciado Marfularia ( Supoñemos que quere dicir Marful Arias) de Ribadeo, que le agarrò del braço de la daga, y se la detuvo, y fue por averle llamado al testigo villano”.

Este suceso violento entre Bartolomeu Ares Maseda e Álvaro de Luaces acaba rematando ben, así nolo conta Pedro Rodríguez, un zapateiro de 37 anos e natural de Vilanova de Louenzá, que nos di que “al otro dia supo el testigo, que Isabel Díaz, muger de Alvaro de Luaces, que lo era de mucho porte y calidad, aviendo tenido noticia de la pendencia, avia reprehendido  a su marido y a Bartolome Ares, dixiendoles que eran unos locos y les hizo amigos, como despues lo fueron muy intimos y Alvaro de Luaces le dio la vandera de su compañia, haziendole su Alferez, que la sirviò hasta que la pasò en Bartolome Ares Maseda, su hijo, aviendola tenido antes mucho tiempo. A la pregunta dize que Alvaro de Luaces era rico, poderoso y colerico”.

Mentres que os sucesores do mestre Pedro  se pelexaban xudicialmente para quitarse de enriba a súa orixe hebraica, Elvira Darío vivía apartada deles, criada nunha casa allea e afastada, tanto da súa nai como de seu pai, e sobre todo da súa herdanza cultural. Sendo esta, o vivir allea a súa cultura, a terceira das mortes de Elvira Darío.
LEOPOLDO DA BARREIRA. EMIGRADO DE SAN CIBRAO. 1862.


  
O xornal Gaceta de Galicia, do xoves 25 de marzo de 1897, publicaba unha noticia extractada do xornal El Eco de Galicia, revista mensual publicada na Habana.

A noticia era o relato das peripecias de Leopoldo da Barreira, que comezan no ano 1862, momento no que “llegó a Puerto plata, en la isla de Santo Domingo, un joven gallego de 23 años, natural de San Ciprián, llamado Leopoldo de la Barrera.
Dedicose al comercio, y tan bien le fue en sus especulaciones que al cabo de poco tiempo poseía una importante casa mercantil en aquella localidad.
Desde 1865, fecha del abandono de Santo Domingo a España, venía Barrera representando oficiosamente a nuestra nación en Puerto Plata, sin cobrar un céntimo; antes bien gastando fuertes sumas de su peculio para realizar mejor su importante misión.
Llegó el  año 1868, en que se dio en Yara el funesto grito de rebelión contra España.
Barrera estaba en constante comunicación con el capitán general de Puerto Rico, señor Sanz y el de Cuba señor Concha.
Puerto Plata era entonces el centro como la es hoy Tampa, del mas rabioso laborantismo. Barrera, con su vida amenazada en muchos casos, despreciando sus intereses y atento sólo al bien de la patria trabajó con abnegación sin igual para desbaratar los planes de los laborantes, durante siete años.
Era gobernador de Puerto Plata en aquella época un señor  J. Ortea, sujeto de malos antecedentes y vendido en cuerpo y alma a los rebeldes. Enemigo personal de Barrera y sabiendo que en breve llegaría el nombramiento de cónsul a favor de aquel se dedicó a perseguirle sin tregua antes de que su cargo le hiciese invulnerable.
Ortea no retrocedió. A la llegada de un correo se apoderó de la correspondencia dirigida á Barrera en la que figuraba el reconocimiento de una deuda de 9.500 pesos a favor de nuestro compatriota por el gobierno dominicano que se había incautado indebidamente de un cargamento de madera de la pertenencia de Barrera.
Entonces decretó la expulsión de éste en un plazo de dos horas, en el momento en que estaba recibiendo un cargamento importante que de Europa le enviaban.
No había medio de resistirse y así tuvo que cerrar su importante casa y revólver en mano con su afligida esposa del brazo, perseguido por las turbas de laborantes y afectos  a los rebeldes se refugió en un vapor alemán (…) del verdadero calvario que pasó el señor Barrera para hacer valer sus derechos desamparados por completo. En 1877 recurrió a don Alfonso XII después de haberlo hecho infructuosamente a los ministros.
En 1880 apela su esposa a la Reina exponiéndola la tristísima situación por la que atraviesa su familia desde la expulsión de su esposo enfermo entonces. Por fin en 21 de Diciembre de 1895 se recuerda con interés al Gobierno dominicano la reclamación pendiente. Veinticinco años transcurridos.
Durante esa época Barrera se ha hecho un viejo y poseedor de un capital de más de 200.000 pesos no tiene hoy con que pagar las matrículas de sus hijos”.

Como vemos este é un artigo pagado polo señor de la Barrera, senón pola súa propia man si pola dunha persoa afín, no que se enxalza a súa figura, calumniada ata o momento. Este mesmo artigo, palabra por palabra, saíu nos xornais El Áncora, do 3 de xullo de 1897; El Eco de Santiago, no seu número do 28 de marzo de 1897; na Gaceta de Galicia, do 25 de marzo, do cal o tomamos e no xornal El Pensamiento Gallego do 27 de marzo de 1897.
Agora quédanos por saber se o San Ciprián galego, patria de orixe de Leopoldo, é o noso San Cibrao mariñán.Blog Encarna Lago aparecía un artigo publicado o 10 de outubro do 2010 no que se facía unha breve historia sobre a vila de San Cibrao e a súa vinculación mariñeira. A información que Encarna plasma foi recibida grazas á colaboración da Asociación de Veciños Mar de San Cibrao.

Segundo nos conta Encarna Lago no seu blog “A goleta Sargadelos foi unha das máis representativas dunha tradición constructiva que se prolongou no tempo. Tiña un porte de 56 toneladas netas de carga, 61 pes de eslora, manga de construcción de 19, manga de arqueo 16,5 e de puntal 9 pes e 8 polgadas. Foi construída en San Ciprián por Fernando Santamarina, a expensas de Ramón Cayetano Ramos Carril, administrador de Sargadelos, segundo consta na escritura da escribanía de Mariña do 22 de xullo de 1857. O barco foi taxado con todo en cen mil reais de vellón e matriculado o 26 de xuño do mesmo ano. O 4 de outubro de 1857 foi habilitado para mandar este buque como capitán Leopoldo de La Barrera[1].

Esta información asegúranos que un tal Leopoldo de la Barrera patroneaba a goleta Sargadelos no ano 1857, se lle facemos caso á información facilitada no primeiro artigo Leopoldo tería preto dos 21 anos, tal vez, un pouco novo para o cargo que ostentaba.

Se consultamos con atención o artigo inicial veremos que cando Leopoldo chega a Porto Rico, aló polo ano 1862, tiña 25 anos, logo debeu de nacer a finais do ano 1836 ou ben a principios do 1837.

Despois dunha fructífera consulta no Arquivo Diocesano de Mondoñedo atopámonos cunha partida de bautismo reveladora. Así vemos como o día 16 de novembro de 1836 o tenente cura da parroquia de Santa María de Lieiro anota o bautismo de un niño que nació la víspera, cosa de las quatro de la mañana, hijo de legítimo matrimonio de don Modesto Barrera y su mujer doña Francisca Pasarín y Valdés, moradores en el lugar de las Figueiras, de dicha parroquia de Lieiro, nieto por parte paterna de Don Diego de la Barrera y doña María Ignacia Luaces, aquel vecino de la villa de Ribadeo y ésta del lugar y parroquia de San Salvador de Salobre, en el concejo de Castropol y por materna de don Sebastián Pasarín, difunto, oriundo de San Pedro de Neire en el concejo de Burón y doña Ramona Valdés, natural de la villa de Madrid y parroquia de San Justo”.[2]

Despois dunha consulta nas hemerotecas virtuais podemos dar algunha que outra pincelada máis sobre a vida de Leopoldo.

Grazas a esta lectura sabemos que nas eleccións municipais celebradas no ano 1879 na cidade da Habana resultou gañador, por ampla maioría, o Partido de la Unión Constitucional, os votantes do séptimo colexio elixen entre outros a Leopoldo de la Barrera ( La Correspondencia de España, 1879, 5 de xaneiro).

No ano 1884 solicitaba, con outras persoas, á comunidade galega asentada en Cuba unha maior difusión sobre o Centro Galego da Habana. No xornal El Eco de Galicia, no seu número do 8 de febreiro, aparece a lista da nova directiva do mencionado Centro na que aparece o nome de Leopoldo.

O xornal  El Eco de Galicia no seu número do 7 de febreiro de 1886 danos a última noticia que atopamos sobre o noso protagonista: “ nuestro distinguido amigo y paisano don Leopoldo de la Barrera h asido nombrado agente local de la acreditada compañía  de seguros sobre la vida New York Life Insurance Company. En el Pasage número 9 tiene abierto su despacho”.

Desaparece así o noso protagonista pero non o seu nome, pois atopamos no ano 1934, dentro do Diario de la Marina, do 19 de decembro, xornal editado en la Habana, unha noticia que fai referencia a que un grupo de estudantes da Escola Profesional de Comercio buscaban firmas para solicitar a readmisión do profesor Rafael Huguet Montejo, un deses “jóvenes alumnos” é Leopoldo de la Barrera. Tal vez, con toda probabilidade, sexa un fillo ou un neto daquel mariñán que marchou do seu San Cibrao buscando as Américas e aló quedou.

[2] Arquivo Diocesano de Mondoñedo. Lieiro. Libro 5º de Bautismos. 1803 a 1853, Fol.., 232v e 233r.